Serie Jurisprudentie arbeidsrecht | september 2021 t/m juni 2022

PO punt(en): 14

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vanaf september organiseert de AvdR vanuit de rechtbank Rotterdam, gerechtshof Amsterdam en kasteel Waardenburg elke maand een overzicht van de meest recente jurisprudentie op het terrein van het arbeidsrecht. Een must voor elke arbeidsrecht advocaat. Naast het college bouwt men een ook doorzoekbare jurisprudentie bibliotheek op. Wanneer een uitspraak door een van de sprekers wordt besproken kan men deze uitspraak makkelijk opzoeken en weer bekijken.
Als extra krijgt u het webinar procederen in het arbeidsrecht van mr. Van der Meer gratis aan uw account toegevoegd.

Aanmelden

Programma

Procederen in het hoger beroep | Processtukken overleggen | Deformalisering... (webinar)

mr. Herman van der Meer

maandag 23-08-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Augustus 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De functie van het hoger beroep
 • Procesrechtelijke fout advocaat: gevolgen
 • Processtukken EA zelf overleggen in HB
 • Deformalisering: naamsverwarring
 • Briefadres, woonplaats en betekening
 • Termijnen
 • Faxstoring of onvolledig beroepsschrift
 • Faxstoring of onvolledig beroepsschrift
 • Vervaltermijn 2 maanden (7:686a,4,a BW)
 • Aanzegging of opzegging
 • Is vervaltermijn gaan lopen
 • Wel of geen (voorw.) tegenverzoek werkn.
 • Appel tegen tussenbeslissing
 • Grievenstelsel
 • Incidenteel appel instellen
 • 2 conclusie-regel
 • Tweeconclusieleer

sluiten -

meer info +

Procederen in het hoger beroep | Procederen in het arbeidsrecht | Recht op... (webinar)

mr. Herman van der Meer

maandag 23-08-2021 | 12:30 uur - 14:30 uur

Augustus 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Recht op meervoudige mond.behandeling
 • Gevolgen Wwzvoor ontbinding
 • WWZ-wetgever over bewijsrecht
 • Bewijslastverdeling
 • Afwijkend salaris
 • Bewijs van disfunctioneren
 • Ondertekende akte
 • Bewijsrecht
 • Passeren bewijsaanbod

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | Wel of geen arbeidsovereenkomst | Arbeidsvoor... (webinar)

prof. mr. Gerrard Boot

dinsdag 07-09-2021 | 14:00 uur - 15:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Wel / geen arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Arbeidsvoorwaarden
 • Overzicht uitspraken: Corona - perikelen
 • Annotatie: Rechtbank Limburg 12 juli 2021 | (Mislukt) ontslag op staande voet
 • Overzicht uitspraken: Ontslag diversen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | Kwalificatie arbeidsovereenkomsten | Slapende... (webinar)

mr. Wim Wetzels

vrijdag 08-10-2021 | 15:00 uur - 16:00 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 6 november 2020 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Hoge Raad 14 november 1997 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 14 april 2006 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Rechtbank Rotterdam 7 mei 2021 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Rechtbank Midden-Nederland 5 augustus 2021 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 16 februari 2021 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 13 september 2021 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 21 september 2021 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Slapende dienstverbanden

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | Onderscheid wn – zelfstandige | Dringende red... (webinar)

mr. Herman van der Meer

maandag 01-11-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Hoge Raad 11 november 1997 | Kwalificatie arbeidsovereenkomst
 • Overzicht uitspraken: Feitelijke uitvoering vs kwalificatie
  • Europese invloed
 • Onderscheid wn - zelfstandige
 • Lagere rechtspraak
 • Annotatie: Hoge Raad 6 november 2020 | Maatstaf arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 21 september 2021 | Platform en arbeidsovereenkomst
 • Dringende reden en ernstige verwijtbaarheid
 • Annotatie: Rechtbank Gelderland 6 september 2021 | Verslaving wel dringende reden, geen ernstige verwijtbaarheid
 • Annotatie: Rechtbank Gelderland 15 september 2021| Alcoholmisbruik geen dringende reden
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 31 augustus 2021 | Alcoholmisbruik
 • Annotatie:
 • Wel dringende reden, wel ernstige verwijtbaarheid werknemer Ktr . Alkmaar 21 -9 -21 (ECLI:NL:RBNHO:2021:8122 ):
 • Annotatie: Rechtbank Midden-Nederland 8 oktober 2021 | Geen dringende reden, wel ernstige verwijtbaarheid werknemer

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | december (webinar)

mr. Tijn van Osch

dinsdag 07-12-2021 | 10:00 uur - 11:00 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Ketenregeling
 • Overzicht uitspraken: Loon
 • Ontslag en #metoo
 • Verwijtbaar handelen (e - grond)
 • Verstoorde verhouding? (g - grond)
 • H en i - gronden
 • Misbruik
 • Art. 21 Rv
 • Opzegging
 • Ontslag disfunctionerende wn
 • Mag/kan ontslaggrond worden gewijzigd
 • Ziekte en ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Opzeggen en vertrouwen
 • De kritische werknemer
 • Recht en Corona
 • Arbeidsongeval
 • Zorgplicht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | De reikwijdte van het opzegverbod tijdens zie... (webinar)

mr. Wim Wetzels

woensdag 12-01-2022 | 10:00 uur - 11:00 uur

Januari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen ( Wbtr )
 • Invloed van wilsgebreken
 • Wilco - perikelen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | Corona | Ontslag wegens bedrijfseconomische r... (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 03-02-2022 | 15:00 uur - 16:00 uur

Februari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 17 december 2021 | Ontbindingsverzoek afgewezen
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 december 2021 | Is er sprake van een arbeidsovereenkomst
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 30 november 2021 | Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 1 oktober 2021 | Is passagier op een schip werknemer
 • Annotatie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 december 2021 | Privacy bij lezen email
 • Annotatie: Rechtbank Midden-Nederland 16 december 2021 | Monitoring e-mailgebruik werknemer
 • Annotatie: Rechtbank Rotterdam 17 december 2021 | Privacy werknemer
 • Annotatie: Gerechtshof Den Haag 28 december 2021 | Instructierecht werkgever
 • Overzicht uitspraken: Corona
 • Overzicht uitspraken: Minder loon
 • Overzicht uitspraken: Loondoorbetaling
 • Overzicht uitspraken: Flexwerk in Coronatijd

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | Niet in quarantaine gegaan | De liegende proc... (webinar)

mr. Herman van der Meer

dinsdag 08-03-2022 | 10:00 uur - 11:00 uur

Maart 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Vaccinatie geweigerd
 • Weigering mondkapje te dragen
 • Niet in quarantaine gegaan
 • De liegende procespartij en art. 21 Rv
 • Niet ziek, maar op vakantie
 • Bewijslevering door één getuige
 • Correctie in hoger beroep
 • Ambtshalve aanvulling ontslaggrond en 48 Rv
 • Xella revisited ….
 • Bij herplaatsing ‘taken’ herverdelen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | april 2022 (webinar)

prof. mr. Gerrard Boot

maandag 04-04-2022 | 14:00 uur - 15:00 uur

April 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Kwalificatie
 • Annotatie: Hof van Justitie 10 februari 2022 | Gelijke behandeling
 • EV - werkgever
 • Annotatie: Hof van Justitie 13 januari 2022 | Arbeidstijden
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 11 januari 2022 | Onrechtmatig bewijs
 • Annotatie: Hoge Raad 11 maart 2022 | Rechtsmacht

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | Concurrentiebeding | Studiekostenbeding | De ... (webinar)

mr. Wim Wetzels

maandag 23-05-2022 | 15:30 uur - 16:30 uur

Mei 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De kwalificatievraag van art. 7:610 BW
 • Concurrentiebeding
 • Studiekostenbeding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Jurisprudentie arbeidsrecht | juni 2022 | Flexibel -> vast | Loon | Functie... (webinar)

mr. Tijn van Osch

donderdag 09-06-2022 | 14:00 uur - 15:00 uur

Juni 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Arbeidsovereenkomst
 • Flexibel -> vast
 • Uitzendkracht recht op vast dienstverband na heraanbesteding
 • Ketenregeling
 • Loon
 • Functiewaardering
 • Beëindiging
 • Opzegging ondanks geestelijke stoornis
 • Ontbinding ondanks ziekte
 • Onschuldpresumptie staat aan ontbindende voorwaarde in de weg
 • Ontslag op staande voet nemen niet rechtsgeldig
 • VSO vernietigbaar wegens wilsgebrek
 • Wedertewerkstelling
 • Cao -ontslagcommissie bevoegd, ondanks ongebonden werknemer
 • Fraude met spaarpunten klanten
 • Werknemer op staande voet ontslagen wegens ophalen tweede maaltijdbon
 • Wgkennis van Nl recht
 • Arbeidsovereenkomst CFO ontbonden op i-grond
 • Kan onvoldoende herplaatsing worden geheeld
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst kritische docent
 • Relatiebeding en artikel 9a Waadi
 • Prepack
 • Alcoholgebruik aan boord van het schip
 • Onveilige werkomgeving stagiair niet te wijten aan kapitein
 • Voorbereidingshandelingen concurrerende onderneming tijdens dienstverband niet zonder meer in strijd met artikel 7:611/2:9 BW
 • Leidt opnieuw uitval in ziekte na 6 weken tot nieuwe loondoorbetalingsperiode
 • Werkgever heeft steken laten vallen tijdens re-integratietraject

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
web3.jpg
mr. Herman van der Meer

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
Wim-Wetzels.jpg
mr. Wim Wetzels

senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plv. Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Jurisprudentie