Webinar

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Slachtofferrecht

Met deze cursus slachtofferrecht wil ik een compleet beeld geven over alle facetten waar een slachtoffer in een strafprocedure tegenaan kan lopen, van aangifte tot en met inning van de schadevergoeding een beschermende maatregelen. Ook wordt aandacht besteed aan de wet uitbreiding slachtofferrechten, die deels al in werking is getreden. De meest actuele ontwikkelingen en jurisprudentie worden meegenomen.
De cursus is geschikt voor advocaten die slachtoffers bijstaan, maar ook voor strafrechtadvocaten die goed verder willen voeren tegen vorderingen van een benadeelde partij in een strafzaak.

Onderwerpen

  • Wet uitbreiding Slachtofferrechten
  • Financiering/toevoegbeleid Raad voor Rechtsbijstand
  • Relevante wetgeving