Online specialisatiecursus vennootschapsrecht

PO punt(en): 30

Kosten: € 1.000,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

In deze leergang worden de belangrijkste thema’s van het vennootschapsrecht tot op het bot gefileerd. Een keur aan topsprekers gaat met u de diepte in op de onderwerpen die hen met name boeien, waarbij de wetenschappelijke benadering niet zal worden geschuwd. Tegelijkertijd zal de praktische bruikbaarheid van bestudering van de aangesneden onderwerpen groot zijn.

In deze leergang wordt bij de deelnemers een basiskennis van het vennootschapsrecht verondersteld aanwezig te zijn.

Na het volgen van de leergang zal de deelnemer op een meer gerijpte wijze naar de ontwikkelingen in de praktijk van het ondernemingsrecht kijken en zullen zijn inzichten op het brede terrein van het ondernemingsrecht, alsook op de specifieke thema’s die aan de orde komen, krachtig zijn verdiept.

De webinars zijn t/m 31 december 2022 beschikbaar.

Aanmelden

Programma

Machtsverhoudingen bij grote ondernemingen en MKB | deel 1 (webinar)

prof. mr. Bas Steins Bisschop | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 10-09-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Orgaan
 • Actie art. 2:8 jo15.1 BW
 • Rechtsplicht
 • Fatsoensplicht
 • Maatschappelijke plicht
 • Conclusie taken van organen
 • Besluitvorming binnen AV
 • Rechten en bescherming individuele aandeelhouders
 • Bestuur
 • Samenstelling bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • RvC
 • Commissarissenaansprakelijkheid

sluiten -

meer info +

Machtsverhoudingen bij grote ondernemingen en MKB | deel 2 (webinar)

prof. mr. Bas Steins Bisschop | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 10-09-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Beleid beïnvloeding door non - organen
 • Verlating van aandeelhoudersprimaat
 • Transitie
 • Heroriëntatie
 • Regulering in NL
 • Beschermingsmaatregelen
 • Ondernemingsrechtelijke middelen beschikbaar

sluiten -

meer info +

Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van personenvennootschap/NV en BV/vere... (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 10-09-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van personenvennootschap/NV en BV/vere... (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 10-09-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Aandeelhouders en aandeelhoudersvergadering | Besluitvorming | Nietigheid v... (webinar)

mr. dr. Rogier Wolf | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 17-09-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Besluitvorming
 • Nietigheid van stem
 • Nietige besluiten
 • Vernietigbare besluiten
 • Stemrechtloze aandelen
 • Participatiebewijzen
 • Certificering
 • Certificaten van aandelen
 • Motieven voor certificering
 • Certificaten met of zonder medewerking

sluiten -

meer info +

Aandeelhouders en aandeelhoudersvergadering | deel 2 (webinar)

mr. dr. Rogier Wolf | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 17-09-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Certificaten met of zonder vergaderrecht
 • Vernietiging van besluiten
 • Certificaathouder zonder vergaderrech
 • Voorkeursrecht op aandelen
 • Perikelen – uitkering ex art. 2:216 BW
 • Overdraagbaarheid
 • Wijziging van de administratievoorwaarden
 • Fiscale resolutie
 • Werknemersparticipatie
 • Geldlening ter verwerving van certificaten

sluiten -

meer info +

Tegenstrijdige belangen en aansprakelijkheid | deel 1 (webinar)

prof. mr. dr. Matthijs de Jongh | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 17-09-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Drie vormen tegenstrijdig belang
 • Vertegenwoordigingsregel
 • Annotatie: Hoge Raad 29 juni 2007 | Vertegenwoordiging
 • Huidige wettelijke regeling
 • Bestuur en toezicht rechtspersonen
 • Onthoudingsregel bij beslissingen?
 • Handelen zonder besluit
 • Handhaving bij handelsrechter
 • Aansprakelijkheid bij TB
 • Handhaving: selectieve betaling in zicht faillissement
 • De Ondernemingskamer
 • Kwalitatief tegenstrijdig belang

sluiten -

meer info +

Tegenstrijdige belangen en aansprakelijkheid | deel 2 (webinar)

prof. mr. dr. Matthijs de Jongh | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 17-09-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Kwalitatief tegenstrijdig belang
 • Pauliana als inspiratie

sluiten -

meer info +

Concernverhoudingen en aansprakelijkheid | deel 1 (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 01-10-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

Concernverhoudingen en aansprakelijkheid | deel 2 (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 01-10-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

sluiten -

meer info +

De praktijk van de Leveraged buy-out | deel 1 (webinar)

mr. Herman Kaemingk | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 01-10-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wat is private equity?
 • Venture capital vs buyouts
 • Wat is een leveraged buyout
 • Dus drie deals ineengevlochten
 • Buyouts: het proces
 • Debt pushdown
 • Effecten van leverage

sluiten -

meer info +

De praktijk van de Leveraged buy-out | deel 2 (webinar)

mr. Herman Kaemingk | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 01-10-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Impact van financieringsstructuur
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Exitclausules
 • Drag along recht
 • PCM – waar ging het mis?
 • Lessons learned

sluiten -

meer info +

Procederen bij de Ondernemingskamer | deel 1 (webinar)

mr. Aernout Vink | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 08-10-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Belanghebbenden
 • Spoedzaken en urgente zaken
 • Enquêteprocedure
 • Open normen
 • De Onmiddellijke Voorzieningen
 • Het oplossen van ondernemingsrechtelijke geschillen

sluiten -

meer info +

Procederen bij de Ondernemingskamer | deel 2 (webinar)

mr. Aernout Vink | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 08-10-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • geschillenregeling versus enquêteprocedure
 • Waarom kiezen partijen de enquêteprocedure
 • De evolutie van de enquêteprocedure
 • Inrichting procedure

sluiten -

meer info +

Jaarrekeningenrecht en Waardebepaling van ondernemingen | deel 1 (webinar)

prof. dr. mr. Peter van der Zanden | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 08-10-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Basiselementen waardering
 • Waarde in economische verkeer
 • Voorbeelden discontering
 • Berekening waarde in het economisch verkeer
 • Hoe parameters te bepalen?
 • Disconteringsvoet
 • Onderwerpen Financiële Verlaggeving
 • Formele aspecten
 • Betekenis betrokkenheid accountant
 • Basis van externe verslaggeving
 • Bepaling winst door vermogensvergelijking
 • Accounting concept Toerekening

sluiten -

meer info +

Jaarrekeningenrecht en Waardebepaling van ondernemingen | deel 2 (webinar)

prof. dr. mr. Peter van der Zanden | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 08-10-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bedrijfseconomische analyse
 • Functie financiële verslaggeving bij waardering
 • Onderwerpen Waarderingsmethoden
 • Waarderingsmethoden
 • Invloed normalisatie vermogensverhoudigen
 • Becijfering vermogenskostenvoet
 • Rendementswaarde
 • Benchmark methode

sluiten -

meer info +

Aandeelhoudersovereenkomsten, Joint Ventures en geschillen | deel 1 (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz | prof. mr. dr. Bastiaan Kemp

vrijdag 15-10-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Joint Ventures
 • Zorgplichten
 • Annotatie: Hoge Raad 1 maart 2002 | Zorgplichten
 • Annotatie: Hoge Raad 24 januari 2014 | Zorgplichten
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 20 mei 1999 | Minderheidsaandeelhouder met bijzondere aanspraken
 • Overzicht uitspraken: Informatierechten
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 31 oktober 2019 | Enquêterecht
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 13 maart 2020 | Enquêterecht
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 27 februari 2020 | Enquêterecht
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 24 augustus 2021 | Treffen enquête en voorzieningen
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Statuten of aandeelhoudersovereenkomst
 • Stemovereenkomst
 • Doorwerking
 • Naleving

sluiten -

meer info +

Aandeelhoudersovereenkomsten, Joint Ventures en geschillen | deel 2 (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz | prof. mr. dr. Bastiaan Kemp

vrijdag 15-10-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

Oktober 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Kort geding of enquêteprocedure
 • Ruziesplitsing in het kader van een enquêteprocedure

sluiten -

meer info +

Fusies en overnames: theorie en praktijk | deel 1 (webinar)

mr. Samuel Garcia Nelen

maandag 15-11-2021 | 09:00 uur - 11:00 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Soorten fusies & overnames
  • Partijen bij M&A
  • Fusie - & overnamestructuren
  • De intentieovereenkomst
  • Due diligence
  • Koopovereenkomst
  • Prijs en waarde
  • Deal certainty

sluiten -

meer info +

Fusies en overnames: theorie en praktijk | deel 2 (webinar)

mr. Samuel Garcia Nelen

maandag 15-11-2021 | 11:15 uur - 12:15 uur

November 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Deel 2 Beursovernames
 • Beursovernames
 • Biedbrief beursovername
 • Niet -openbare fase
 • Merger protocol
 • Openbare fase
 • Praktijkissues
 • Vijandig bod en bescherming
 • Beschermingsvormen

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

prof.-mr.-dr.-Matthijs-de-Jongh.jpg
prof. mr. dr. Matthijs de Jongh

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

Bekijk profiel
Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

Bekijk profiel
Bas-Steins-Bisschop-800x600_02.jpg
prof. mr. Bas Steins Bisschop

adviseur UdinkSchepel Advocaten, bijzonder hoogleraar Corporate Law and Corporate Governance De Nyenrode Business Universiteit

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Aernout Vink

raadsheer en voorzitter ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Rogier-Wolf.jpg
mr. dr. Rogier Wolf

advocaat en partner UdinkSchepel Advocaten, universitair docent Maastricht University, ondernemingsrecht

Bekijk profiel
Peter-van-der-Zandenkopie.jpg
prof. dr. mr. Peter van der Zanden

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Samuel Garcia Nelen

advocaat Allen & Overy LLP, onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam, sectie Handels- en Ondernemingsrecht en Financieel recht

Bekijk profiel
Bas-kemp-Doek-1.jpg
prof. mr. dr. Bastiaan Kemp

advocaat Loyens & Loeff, hoogleraar Maastricht University

Bekijk profiel

Jurisprudentie