Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Online specialisatiecursus vennootschapsrecht

Webinar

In deze leergang worden de belangrijkste thema’s van het vennootschapsrecht tot op het bot gefileerd. Een keur aan topsprekers gaat met u de diepte in op de onderwerpen die hen met name boeien, waarbij de wetenschappelijke benadering niet zal worden geschuwd. Tegelijkertijd zal de praktische bruikbaarheid van bestudering van de aangesneden onderwerpen groot zijn.

In deze leergang wordt bij de deelnemers een basiskennis van het vennootschapsrecht verondersteld aanwezig te zijn.

Na het volgen van de leergang zal de deelnemer op een meer gerijpte wijze naar de ontwikkelingen in de praktijk van het ondernemingsrecht kijken en zullen zijn inzichten op het brede terrein van het ondernemingsrecht, alsook op de specifieke thema’s die aan de orde komen, krachtig zijn verdiept.

De webinars zijn t/m 31 december 2022 beschikbaar.

Op de hoogte blijvenOnderwerpen

 • Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van personenvennootschap/NV en BV/vereniging en stichting | deel 1
 • Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van personenvennootschap/NV en BV/vereniging en stichting | deel 2
 • Orgaan
 • Actie art. 2:8 jo15.1 BW
 • Rechtsplicht
 • Fatsoensplicht
 • Maatschappelijke plicht
 • Conclusie taken van organen
 • Besluitvorming binnen AV
 • Rechten en bescherming individuele aandeelhouders
 • Bestuur
 • Samenstelling bestuur
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • RvC
 • Commissarissenaansprakelijkheid
 • Beleid beïnvloeding door non - organen
 • Verlating van aandeelhoudersprimaat
 • Transitie
 • Heroriëntatie
 • Regulering in NL
 • Beschermingsmaatregelen
 • Ondernemingsrechtelijke middelen beschikbaar
 • Drie vormen tegenstrijdig belang
 • Vertegenwoordigingsregel
 • Annotatie: Hoge Raad 29 juni 2007 | Vertegenwoordiging
 • Huidige wettelijke regeling
 • Bestuur en toezicht rechtspersonen
 • Onthoudingsregel bij beslissingen?
 • Handelen zonder besluit
 • Handhaving bij handelsrechter
 • Aansprakelijkheid bij TB
 • Handhaving: selectieve betaling in zicht faillissement
 • De Ondernemingskamer
 • Kwalitatief tegenstrijdig belang
 • Pauliana als inspiratie
 • Besluitvorming
 • Nietigheid van stem
 • Nietige besluiten
 • Vernietigbare besluiten
 • Stemrechtloze aandelen
 • Participatiebewijzen
 • Certificering
 • Certificaten van aandelen
 • Motieven voor certificering
 • Certificaten met of zonder medewerking
 • Certificaten met of zonder vergaderrecht
 • Vernietiging van besluiten
 • Certificaathouder zonder vergaderrech
 • Voorkeursrecht op aandelen
 • Perikelen – uitkering ex art. 2:216 BW
 • Overdraagbaarheid
 • Wijziging van de administratievoorwaarden
 • Fiscale resolutie
 • Werknemersparticipatie
 • Geldlening ter verwerving van certificaten
 • Wat is private equity?
 • Venture capital vs buyouts
 • Wat is een leveraged buyout
 • Dus drie deals ineengevlochten
 • Buyouts: het proces
 • Debt pushdown
 • Effecten van leverage
 • Impact van financieringsstructuur
 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Exitclausules
 • Drag along recht
 • PCM – waar ging het mis?
 • Lessons learned
 • Concernverhoudingen en aansprakelijkheid | deel 1
 • Concernverhoudingen en aansprakelijkheid | deel 2
 • Basiselementen waardering
 • Waarde in economische verkeer
 • Voorbeelden discontering
 • Berekening waarde in het economisch verkeer
 • Hoe parameters te bepalen?
 • Disconteringsvoet
 • Onderwerpen Financiële Verlaggeving
 • Formele aspecten
 • Betekenis betrokkenheid accountant
 • Basis van externe verslaggeving
 • Bepaling winst door vermogensvergelijking
 • Accounting concept Toerekening
 • Bedrijfseconomische analyse
 • Functie financiële verslaggeving bij waardering
 • Onderwerpen Waarderingsmethoden
 • Waarderingsmethoden
 • Invloed normalisatie vermogensverhoudigen
 • Becijfering vermogenskostenvoet
 • Rendementswaarde
 • Benchmark methode
 • Belanghebbenden
 • Spoedzaken en urgente zaken
 • Enquêteprocedure
 • Open normen
 • De Onmiddellijke Voorzieningen
 • Het oplossen van ondernemingsrechtelijke geschillen
 • geschillenregeling versus enquêteprocedure
 • Waarom kiezen partijen de enquêteprocedure
 • De evolutie van de enquêteprocedure
 • Inrichting procedure
 • Joint Ventures
 • Zorgplichten
 • Annotatie: Hoge Raad 1 maart 2002 | Zorgplichten
 • Annotatie: Hoge Raad 24 januari 2014 | Zorgplichten
 • Annotatie: Rechtbank Amsterdam 20 mei 1999 | Minderheidsaandeelhouder met bijzondere aanspraken
 • Overzicht uitspraken: Informatierechten
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 31 oktober 2019 | Enquêterecht
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 13 maart 2020 | Enquêterecht
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 27 februari 2020 | Enquêterecht
 • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 24 augustus 2021 | Treffen enquête en voorzieningen
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Stemovereenkomst
 • Doorwerking
 • Naleving
 • Kort geding of enquêteprocedure
 • Ruziesplitsing in het kader van een enquêteprocedure
 • Soorten fusies & overnames
 • Deel 2 Beursovernames
 • Beursovernames
 • Biedbrief beursovername
 • Niet -openbare fase
 • Merger protocol
 • Openbare fase
 • Praktijkissues
 • Vijandig bod en bescherming
 • Beschermingsvormen
Spreker(s)

prof. mr. dr. Matthijs de Jongh

raadsheer Gerechtshof Amsterdam hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam