Summercourse | 2 dagen | Familieprocesrecht en bewijsrecht

PO punt(en): 8

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Op deze dagen zullen in totaal 2 inspirerende sprekers de relevante ontwikkelingen bespreken binnen het familieprocesrecht en het bewijsrecht.

ACTIE: 8 PO Euro 450,--.

Let op: Deze actie is maar beperkt geldig!

Op de hoogte blijven over Summercourse | 2 dagen | Familieprocesrecht en bewijsrecht

Programma

Actualiteiten bewijsrecht | Summercourse (klassikaal)

prof. mr. Daan Asser

dinsdag 24-08-2021 | 14:00 uur - 18:15 uur

Augustus 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • wetsvoorstel 35 498
 • Bewijsrisico betreft rechtsfeiten
 • Normatieve aard bewijzen en bewijswaardering
 • Bewijsmaatstaf
 • Bewijsrisico en tegenbewijs
 • Uitwisseling van feitelijke informatie in het proces
 • Bewijs en vertrouwelijkheid
 • Getuigen en deskundigen: verschil?
 • Mondelinge en schriftelijke getuigenverklaringen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Familieprocesrecht | Summercourse (klassikaal)

mr. Toine de Bie

dinsdag 31-08-2021 | 13:00 uur - 17:15 uur

Augustus 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • De verzoekschriftprocedure
 • Partijautonomie / lijdelijkheid?
 • Dagvaarding of verzoekschrift?
 • Familierechtelijke verzoekschriftprocedure
 • Relatieve bevoegdheid
 • Procespartijen
 • Overzicht uitspraken: Verzoeker, belanghebbende, informant
 • Belanghebbende
 • Verloop van de (echtscheidings )procedure
 • Verplichte procesvertegenwoordiging
 • Nevenvoorzieningen
 • Indienen van stukken
 • Artikel 22b Rv; overleggen producties
 • Persoonlijke toelichting in productie?
 • Sancties bij strijd met 21 Rv
 • Overzicht uitspraken: Wijziging verzoek
 • Uitspraak en beschikking
 • Art. 30p Rv
 • Werking beschikking
 • Proceskosten
 • Voorlopige voorzieningen
 • Provisionele voorziening ex art. 223 Rv
 • Procespositie minderjarige
 • Horen van kinderen
 • Bijzondere curator
 • Informele rechtsingang minderjarige
 • Hoger Beroep in familiezaken
 • Appeltermijn
 • Devolutieve werking
 • Verbod van reformatio in peius

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Jurisprudentie