Summercourse | 3 dagen | Ondernemingsrecht, contractenrecht en bewijsrecht

PO punt(en): 12

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht

Op deze dagen zullen in totaal 3 inspirerende sprekers de relevante ontwikkelingen bespreken binnen het ondernemingsrecht, contractenrecht en bewijsrecht.

ACTIE: 12 PO Euro 675,--.

Let op: Deze actie is maar beperkt geldig!

Op de hoogte blijven over Summercourse | 3 dagen | Ondernemingsrecht, contractenrecht en bewijsrecht

Programma

Actualiteiten bewijsrecht | Summercourse (klassikaal)

prof. mr. Daan Asser

dinsdag 24-08-2021 | 14:00 uur - 18:15 uur

Augustus 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • wetsvoorstel 35 498
 • Bewijsrisico betreft rechtsfeiten
 • Normatieve aard bewijzen en bewijswaardering
 • Bewijsmaatstaf
 • Bewijsrisico en tegenbewijs
 • Uitwisseling van feitelijke informatie in het proces
 • Bewijs en vertrouwelijkheid
 • Getuigen en deskundigen: verschil?
 • Mondelinge en schriftelijke getuigenverklaringen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten contractenrecht | Summercourse (klassikaal)

mr. dr. Luuk Reurich

donderdag 26-08-2021 | 13:00 uur - 17:15 uur

Augustus 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de jurisprudentie worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

 • Uitleg van contracten (Haviltex-uitleg; objectieve uitleg; taalkundige uitleg)
 • Wanprestatie en remedies daartegen
 • Opzegging van contracten (versus ontbinding van contracten)
 • Vernietigbaarheden
 • Varia m.b.t. bijzondere contracten
 • Verjaring van rechtsvorderingen
 • Aspecten van schadevergoeding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Actualiteiten ondernemingsrecht | Summercourse (klassikaal)

prof. mr. dr. Manuel Lokin

woensdag 01-09-2021 | 13:00 uur - 17:15 uur

September 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Ontslag stichtingbestuurder
 • Toerekening wetenschap bestuurders
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Tegenstrijdig belang
 • Uitleg statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Grenzen tussen bestuur en toezicht
 • Geschillen binnen de vennootschap
 • Afgeleide schade
 • Ontvankelijkheid in enquete
 • Vervanging tijdelijk bestuurder

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Luuk-Reurich.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, rechter plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
Prof.-mr.-dr.-Manuel-Lokin_IMG_5702.jpg
prof. mr. dr. Manuel Lokin

advocaat Stibbe, hoogleraar Universiteit Utrecht

Bekijk profiel

Jurisprudentie