Verdieping arbeidsrecht

PO punt(en): 12

Kosten: € 825,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 10-05-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

vrijdag 02-06-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

In deze tweedaagse verdiepingscursus wordt u door vier ervaren sprekers bijgepraat over:

 • De arbeidsovereenkomst
 • De zieke werknemer
 • Het ontslagrecht
 • Het arbeidsprocesrecht

Daarnaast ontvangt u acht webinars (8 PO). Vier webinars eind 2023 en vier webinars in 2024. Hierin wordt u helemaal bijgepraat over dezelfde onderwerpen die tijdens de klassikale bijeenkomsten zijn besproken.

Aanmelden

Programma

De arbeidsovereenkomst | De zieke werknemer (klassikaal)

mr. Ellen de Groot | mr. Martijn Burgers

woensdag 10-05-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Mei 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

De arbeidsovereenkomst

 • Precontractuele fase
 • Kwalificatie arbeidsovereenkomst
  • Elementen van art. 7:610 BW
  • Zelfstandige of werknemer?
  • Rechtsvermoeden 7:610a BW
 • Platformwerk
 • Oproepovereenkomst
  • Specifieke rechtsbescherming oproepwerknemers art. 7:628a lid 2 t/m 8 BW
 • Uitzendovereenkomst
  • Uitzendbeding
  • Ketenregeling
  • Uitzendcao’s
 • Opschortende en ontbindende voorwaarde
 • Proeftijd
  • Beroep op proeftijdbeding vóór aanvangsdatum arbeidsovereenkomst, schadevergoeding
 • Tussentijds opzegbeding
 • Beperkende bedingen
  • Nevenactiviteitenbeding
  • Concurrentie- en relatiebeding: o.a. wijzen waarop beding werking verliest (zwaarder drukken), onrechtmatige concurrentie zonder concurrentiebeding
  • Boetebeding
 • Eenzijdig wijzigingsbeding/wijziging van arbeidsvoorwaarden

De zieke werknemer

 • Re-integratieverplichtingen, eerste/tweede spoor, loonsancties/einde dienstverband
 • Arbeidsconflicten: hoe mee om te gaan?
 • Passende/nieuw bedongen arbeid en de transitievergoeding
 • Rol/betekenis opzegverbod bij ziekte

sluiten -

meer info +

Ontslagrecht | Arbeidsprocesrecht (klassikaal)

mr. dr. Pascal Kruit | mr. Wim Wetzels

vrijdag 02-06-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Juni 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Ontslagrecht

 • Ontslaggronden
 • Transitievergoeding
 • Ernstige verwijtbaarheid en billijke vergoeding
 • Herplaatsing
 • Ontslag op staande voet

Arbeidsprocesrecht

 • Absolute en relatieve bevoegdheid van de kantonrechter
 • (On) mogelijkheden van de procedure ex art. 96 Rv
 • Vervaltermijnen
 • Dagvaardings- of verzoekschriftprocedure?
 • Tips & trics voor het schrijven van procestukken
 • Tips & trics voor het optreden ter zitting
 • Is wraking van de kantonrechter nog een idee..?

sluiten -

meer info +

Actualiteiten ontslagrecht en arbeidsprocesrecht | deel 1 (webinar)

mr. dr. Pascal Kruit | mr. Wim Wetzels

dinsdag 05-12-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur

December 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten ontslagrecht en arbeidsprocesrecht | deel 2 (webinar)

mr. dr. Pascal Kruit | mr. Wim Wetzels

dinsdag 05-12-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

December 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsovereenkomst en zieke werknemer | deel 1 (webinar)

mr. Ellen de Groot | mr. Martijn Burgers

woensdag 20-12-2023 | 09:30 uur - 10:30 uur

December 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsovereenkomst en zieke werknemer | deel 2 (webinar)

mr. Ellen de Groot | mr. Martijn Burgers

woensdag 20-12-2023 | 10:45 uur - 11:45 uur

December 2023

Eigen werkplek

Actualiteiten ontslagrecht en arbeidsprocesrecht (2 uur) | 2024 | T.B.A. (webinar)

mr. dr. Pascal Kruit | mr. Wim Wetzels

coming soon

Eigen werkplek

Actualiteiten arbeidsovereenkomst en zieke werknemer (2 uur) | 2024 | T.B.A... (webinar)

mr. Ellen de Groot | mr. Martijn Burgers

coming soon

Eigen werkplek

Spreker(s)

Ellen-de-Groot.jpg
mr. Ellen de Groot

senior rechter Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. dr. Pascal Kruit

advocaat Kruit Arbeidsrecht

Bekijk profiel
Wim-Wetzels.jpg
mr. Wim Wetzels

senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plv. Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel