Verdieping ondernemingsrecht: Tegenstrijdig belang, bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhouders en stemovereenkomsten, corporate litigation Verdieping ontslagrecht, arbeidsprocesrecht en zieke werknemer Bekijk alles
Verdieping arbeidsrecht, Het ontslagrecht en het arbeidsprocesrecht

Klassikaal

Startdatum: donderdag 07-09-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur | 2 dag(en)


Twee raadsheren en twee rechters bespreken twee belangrijke leerstukken namelijk; het ontslagrecht en het procesrecht.

U ontvangt ook de unieke AVDR jurisprudentiebundel.

Onderwerpen

 • Bepaalde tijd contracten
 • Bewijsregels
 • De vergoedingen
 • Hoger beroep
 • Ontslaggronden
 • Ontslagvergoedingen
 • Vervaltermijnen
 • Verzoekschriftprocedure
Spreker(s)

prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

mr. Ellen de Groot

senior rechter Rechtbank Gelderland

Bundel jurisprudentie
 • Kwalificatie
  • Hoge Raad 14 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2495, Groen/Schoevers Kwalificatie van een arbeidsovereenkomst. Annotatie: mr. Jan Wouter Alt mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443, Deliveroo. Annotatie: mr. Jan Wouter Alt mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746, X/Gemeente Amsterdam Kwalificatie. Annotatie: mr. Jan Wouter Alt mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443, Deliveroo. Annotatie: mr. Jan Wouter Alt mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 10 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9444, Van der Male/Den Hoedt Kwalificeren van een (arbeids)overeenkomst. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 5 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8186, ABNAMRO/Malhi Kwalificeren van een (arbeids)overeenkomst. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746, X/Gemeente Amsterdam Kwalificatie. Annotatie: mr. Jan Wouter Alt mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 14 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2495, Groen/Schoevers Kwalificatie van een arbeidsovereenkomst. Annotatie: mr. Jan Wouter Alt mr. Jos Zevenberg
 • Opzegverboden
  • Hoge Raad 9 maart 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC0791, Kacar Kicasik /Stegeman Ontslag tijdens zwangerschap. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Rechtbank Amsterdam 25 januari 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ2190, Ziekmelding nadat verzoek tot ontslagvergunning UWV is ontvangen. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Hoge Raad 24 oktober 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9536, Melchers/De Haan Ontslagbescherming tijdens ziekte. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Hoge Raad 15 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS2032, Verkerk /Unidek Volumebouw Ontslag van de statutair bestuurder. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Hoge Raad 13 november 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0761, Levison /MAB Groep Ontslag bestuurder vennootschap. Annotatie: mr. Anouk Cordang
 • Dringende reden
  • Parket bij de Hoge Raad 5 februari 1988, ECLI:NL:PHR:1988:AB9033, Mulder/City Exploitatie 033 Mulder/City Exploitatie. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Parket bij de Hoge Raad 24 oktober 1986, ECLI:NL:PHR:1986:AC9535, Sanders/Europa Garage Ontslag op staande voet wegens dringende reden. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Hoge Raad 11 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1559, Bénetière /Daalmans Foutieve informatie sollicitatiegesprek. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Parket bij de Hoge Raad 2 november 1984, ECLI:NL:PHR:1984:AG4894, Van der Worp/Misset Foutieve informatie sollicitatiegesprek. Annotatie: mr. Anouk Cordang
  • Parket bij de Hoge Raad 20 maart 1981, ECLI:NL:PHR:1981:AG4170, Mijnals/NDSM Verzwijging tijdens een sollicitatiegesprek. Annotatie: mr. Anouk Cordang
 • Medezeggenschap
  • Hoge Raad 11 februari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4770, Afschaffen ‘pretverlof’ is niet instemmingsplichtig. Annotatie: mr. Muriël Nolet
  • Gerechtshof Amsterdam 4 juli 1985, ECLI:NL:GHAMS:1985:AB8831, motiveringsplicht. Annotatie: mr. Muriël Nolet
  • Gerechtshof Amsterdam 27 mei 1982, ECLI:NL:GHAMS:1982:AC7640, Bezwaren van OR moeten in advies staan. Annotatie: mr. Muriël Nolet
  • Gerechtshof Amsterdam 1 mei 1980, ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579, Kennelijk onredelijk besluit. Annotatie: mr. Muriël Nolet
  • Hoge Raad 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:725, Bezwaren van OR moeten in advies staan. Annotatie: mr. Muriël Nolet
 • CAO-recht
  • Hoge Raad 28 januari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1247, Beenen/Vanduho Geen nawerking AVV (uitzondering?). Annotatie: mr. Els Unger
  • Gerechtshof Den Haag 19 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:585, Suk/Brittania Gebonden werkgever en ongebonden werknemer. Annotatie: mr. Els Unger
  • Hoge Raad 8 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0580, Unieke Kinderopvang Gunstiger bepalingen in oude CAO blijven gelden. Annotatie: mr. Els Unger
  • Hoge Raad 24 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2623, Teunissen/ Welter Elk beding strijdig met cao is nietig (?). Annotatie: mr. Els Unger
  • Hoge Raad 14 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4276, Boonen/ Quicken Bedingvergelijking, geen pakketvergelijking. Annotatie: mr. Els Unger
 • Einde arbeidsovereenkomst
  • Hoge Raad 14 januari 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4523, - Hajziani/Van Woerden Beeindiging met wederzijds goedvinden? Onderzoeksplicht. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 12 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2849, Ontslag; dringende reden; schadevergoeding. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 12 september 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC2628, Westhoff/Spronsen Discrepantie tussen wil en verklaring. Onderzoeksplicht van de werkgever. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 29 september 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7282, van D./Nutricia Dringende reden bij ontbreken van ernstige verwijtbaarheid. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 8 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9549, Vixia/Gerrits Ontslag op staande voet door niet naleven ziekteverzuimreglement. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1209, Wilco Ontslag op staande voet en verplichting tot doorbetaling loon. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187, New Hairstyle Billijke vergoeding (art. 7:681 BW) in het arbeidsrecht. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1617, Kolom Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid werknemer. Aanpassing arbeidsovereenkomst naar de voor haar op medische gronden mogelijke uren. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
 • Bijzondere bedingen
  • Hoge Raad 13 september 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0331, Dingler/Merkelbach Proeftijdbeding. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 28 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC0384, Philips/Oostendorp Schriftelijkheidsvereiste ook van toepassing op relatiebeding. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 27 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1859, Den Haan/The Box Fashion Proeftijdbeding. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 9 maart 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC0770, Brabant/van Uffelen Concurrentiebeding. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
  • Hoge Raad 4 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2844, Ghisyawan/LAN-Alyst Uitleg concurrentiebeding. Annotatie: mr. Jos Zevenberg
 • Pensioenrecht
  • Hoge Raad 17 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:428, Aansprakelijkheid pensioenadviseur ingeschakeld door werkgever. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1267, Euronext Verhouding actieven/gewezen deelnemers en gepensioneerden. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 6 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0566, ECN/OMEN Maatstaf wijziging pensioenovereenkomst. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1134, Alcatel Lucent Verplichtingen na opzegging uitvoeringsovereenkomst. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
 • Gelijke behandeling
  • Hoge Raad 30 januari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2312, Ongelijke behandeling en goed werkgevershap. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 26 februari 2015., ECLI:EU:C:2015:115, Uitsluiting AOW’ers van recht op transitievergoeding geen verboden onderscheid naar leeftijd. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:651, Uitsluiting AOW’ers van recht op transitievergoeding geen verboden onderscheid naar leeftijd. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3628, onderscheid op grond van geslacht. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Gerechtshof Den Haag 23 februari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:303, Aftopping ontslagvergoeding in sociaal plan. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 17 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:892, Aftopping ontslagvergoeding in sociaal plan. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 24 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:114, Aftopping ontslagvergoeding in sociaal plan. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk
  • Hoge Raad 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3367, Verplicht pensioenontslag voor piloten bij 56 jaar. Annotatie: mr. Ruben van Arkel mr. Femke van Herk