Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Online cursus verdieping burgerlijk procesrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht

Webinar

In deze cursus worden het Burgerlijk procesrecht, Aansprakelijkheidsrecht en Contractenrecht door uitstekende docenten uitvoerig en op praktische wijze met u besproken.
Prof. mr. W.D.H. Asser en mr. prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann behandelen het Procesrecht. Mr. A.V.T. de Bie behandelt het Contractenrecht en het Aansprakelijkheidsrecht.

LET OP: DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET ABONNEMENT!

Onderwerpen

 • Totstandkoming en uitleg overeenkomst
 • Annotatie: 13 december 2019 | Ongevraagde levering van drinkwater
 • Annotatie: Hoge Raad 20 december 2019 | Eerst (Haviltex -)uitleg van overeenkomst , pas dan kwalificeren
 • Nakomen / niet-nakomen / remedies
 • Annotatie: Hoge Raad 11 december 2020 | Conformiteit bij koop
 • Annotatie: Hoge Raad 6 december 2019 | Zorgplicht bank jegens niet-professionele , maar deskundige belegger
 • Vereisten recht crediteur op schadevergoeding o.g.v. een tekortkoming (art. 6:74 BW) Vereisten voor ontstaan recht op schadevergoeding o.g.v. tekortkoming debiteur ex art. 6:74 e.v. BW:
 • Annotatie: Hoge Raad 19 juni 2020 | Aanspr . geïmplanteerde hulpzaken
 • Annotatie: Hoge Raad 19 juni 2020 | PIP -borstimplantaten
 • Overzicht uitspraken: Vereisten voor ontbinding wegens tekortkoming
 • Overzicht uitspraken: Verzuim zonder ingebrekestelling
 • Annotatie: Hoge Raad 11 oktober 2019 | Overzicht verzuimregels
 • Annotatie: Hoge Raad 31 januari 2020 | Is debiteur in verzuim/tekortgeschoten
 • Annotatie: Hoge Raad 14 december 2018 | Verzuim o.g.v. 6:82 lid 2 BW
 • Annotatie: Hoge Raad 27 maart 2020 | Onredelijk bezwarend vervalbeding
 • Annotatie: Hoge Raad 4 december 2020 | Vervangende schadevergoeding
 • Klachtplicht
 • Annotatie: Hoge Raad 15 februari 2019 | Klachtplicht consumentenkoop
 • Annotatie: Hoge Raad 17 november 2017 | Kan koper zijn klachtplicht omzeilen
 • Wilsgebreken
 • Annotatie: Hoge Raad 17 april 2020 | Dwaling/bedrog hoeft niet kern overeenkomst te betreffen
 • Annotatie: Hoge Raad 28 juni 2019 | Prejudiciële vragen dwaling bij renteswap
 • Annotatie: HR 4 oktober 2019 | omvang onderzoekplicht van de dwalende
 • Annotatie: Hoge Raad 6 december 2019 | Opheffing nadeel bij dwaling (art. 6:230 BW)
 • Annotatie: Hoge Raad 7 februari 2020 | Vernietiging arbeidsovk wegens bedrog(art. 3:44 BW)
 • Annotatie: Hoge Raad 20 maart 2020 | Kan echtgenote bestuurder/ dga B.V. vernietigen?
 • Annotatie: Hoge Raad 5 februari 2011 | Vernietiging; oproeping partij, 118 Rv
 • Beëindiging van duurovereenkomsten
 • Opzeggingvan duurovereenkomsten
 • Verhouding van opzegging tot ontbinding
 • Annotatie: Hoge Raad 23 maart 2018 | Ontbinding of opzegging
 • Annotatie: Hoge Raad 27 november 2020 | Bankgarantie terecht ingeroepen
 • Annotatie: Hoge Raad 29 januari 2021 | Beroep op exoneratiebeding onaanvaardbaar
 • Annotatie: Hoge Raad 9 oktober 2020 | Aanvang verjaringstermijn
 • Annotatie: Hoge Raad 19 februari 2021 | Stuiting van lopende verjaring door mediation
 • Annotatie: Hoge Raad 10 juli 2020 | Misbruik schenking
 • Wet Affectieschade
 • Onrechtmatige daad
 • Annotatie: Hoge Raad 19 juli 2019 | Aardbevingsschade Groningen
 • Annotatie: Hoge Raad 27 september 2019 | Rookverbod Horeca
 • Annotatie: Hoge Raad 20 december 2019 | Urgenda/Staat
 • Annotatie: Hoge Raad 17 januari 2020 | Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Annotatie: Hoge Raad 26 januari 1991 | Doorkruisingsleer bij kostenverhaal
 • Relativiteitseis
 • Correctie Langemeijer
 • Annotatie: Hoge Raad 20 september 2019 | Schietincident Alphen a/d Rijn
 • Overzicht uitspraken: Schadestaatprocedure
 • Causaliteit en kansschade
 • Causaliteit als voorwaarde vestiging
 • Annotatie: Hoge Raad 2020 | Bewijslastverdeling
 • Overzicht uitspraken: CSQN-causaliteit en bewijs
 • Annotatie: Hoge Raad 10 januari 2020 | Omkeringsregel
 • Overzicht uitspraken: Soms onzekerheid over CSQN-verband
 • Overzicht uitspraken: Proportionele aansprakelijkheid
 • Annotatie: Hoge Raad 21 december 2012 | Proportionele causaliteit of kansbenadering
 • Annotatie: Hoge Raad 19 juli 2019 | Mothers of Srebrenica
 • Toerekening naar redelijkheid
 • Juridische causaliteit
 • Overzicht uitspraken: Eigen schuld (6:101 lid 1 BW)
 • Immateriële schade
 • Diversen
 • Verrekening
 • Verlenging verjaring bij ontbonden vennootschap
 • Modernisering bewijsrecht
 • Verdeling van het bewijsrisico –bewijzen is (ook) een normatieve bezigheid
 • Verdeling van het bewijsrisico
 • Overzicht uitspraken: Omvang van het bewijsrisico
 • Bewijsrisico en tegenbewijs
 • Getuigen en deskundigen: verschil?
 • Bewijs en vertrouwelijkheid
Spreker(s)

prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam