Online cursus verdieping burgerlijk procesrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht

PO punt(en): 16

Kosten: € 750,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 17-06-2021 | 09:30 uur - 11:30 uur

donderdag 17-06-2021 | 11:45 uur - 13:45 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Burgerlijk procesrecht

In deze cursus worden het Burgerlijk procesrecht, Aansprakelijkheidsrecht en Contractenrecht door uitstekende docenten uitvoerig en op praktische wijze met u besproken.
Prof. mr. W.D.H. Asser en mr. prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann behandelen het Procesrecht. Mr. A.V.T. de Bie behandelt het Contractenrecht en het Aansprakelijkheidsrecht.

LET OP: DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET ABONNEMENT!

Aanmelden

Programma

Bewijsrecht | deel 1 (webinar)

prof. mr. Daan Asser

donderdag 17-06-2021 | 09:30 uur - 11:30 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Modernisering bewijsrecht

sluiten -

meer info +

Bewijsrecht | deel 2 (webinar)

prof. mr. Daan Asser

donderdag 17-06-2021 | 11:45 uur - 13:45 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verdeling van het bewijsrisico –bewijzen is (ook) een normatieve bezigheid
 • Verdeling van het bewijsrisico
 • Overzicht uitspraken: Omvang van het bewijsrisico
 • Bewijsrisico en tegenbewijs
 • Getuigen en deskundigen: verschil?
 • Bewijs en vertrouwelijkheid

sluiten -

meer info +

Procedure eerste aanleg | deel 1 (webinar)

prof. mr. Margreet Ahsmann

donderdag 17-06-2021 | 14:15 uur - 16:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Voortschrijdend procesrecht
 • Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak
 • Huis van het recht (Heerlen)
 • Tijdelijke Experimentenwet Rechtspleging
 • Doel klassieke procedure
 • Digitaliseringsambitie: project DT
 • Landelijk Procesreglement
 • Informatieplicht: art. 21 (lid 1) Rv
 • Waarheidsplicht: art. 21 (lid 1) Rv
 • Preprocessueel: art. 21 lid 2 Rv
 • Indienen producties
 • Overzicht uitspraken: Wegwijsplicht
 • Rechtsgevolg en stelplicht
 • Omvang stelplicht
 • Opmaat: rechtsfeiten art. 24 Rv
 • Sluitstuk: feiten art. 149 Rv
 • Rechtsgronden: art. 25 Rv

sluiten -

meer info +

Procedure eerste aanleg | deel 2 (webinar)

prof. mr. Margreet Ahsmann

donderdag 17-06-2021 | 16:30 uur - 18:30 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Comparitie Rv
 • Mondelinge behandeling
 • Vonnis met zittingsagenda
 • Aanwezigheid pp Art. 87 lid 5 Rv
 • Indienen producties
 • Termijn indienen
 • Verklaring partij (art. 88)
 • Proces - verbaal: algemeen
 • Recht op indienen ‘pleitnota’
 • Schikking
 • Mondelinge uitspraak
 • Onmiddellijkheidsbeginsel
 • Taak rechter vóór en ter zitting

sluiten -

meer info +

Aansprakelijkheidsrecht | deel 1 (webinar)

mr. Toine de Bie

vrijdag 25-06-2021 | 09:00 uur - 11:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Behandeling van belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving
 • Bespreking van relevante jurisprudentie, literatuur en aansprakelijkheidsrecht arresten van de Hoge Raad

sluiten -

meer info +

Aansprakelijkheidsrecht | deel 2 (webinar)

mr. Toine de Bie

vrijdag 25-06-2021 | 11:15 uur - 13:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Behandeling van belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving
 • Bespreking van relevante jurisprudentie, literatuur en aansprakelijkheidsrecht arresten van de Hoge Raad

sluiten -

meer info +

Contractenrecht | deel 1 (webinar)

mr. Toine de Bie

vrijdag 09-07-2021 | 13:00 uur - 15:00 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De uitleg van de overeenkomst
 • Remedies ingeval van niet-nakoming
 • Algemene voorwaarden
 • Beëindiging van (duur)overeenkomsten
 • De contractuele boete

sluiten -

meer info +

Contractenrecht | deel 2 (webinar)

mr. Toine de Bie

vrijdag 09-07-2021 | 15:15 uur - 17:15 uur

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De uitleg van de overeenkomst
 • Remedies ingeval van niet-nakoming
 • Algemene voorwaarden
 • Beëindiging van (duur)overeenkomsten
 • De contractuele boete

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof. mr. Margreet Ahsmann

bijzonder hoogleraar rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Jurisprudentie