Klassikaal

Startdatum: woensdag 17-11-2021 | 09:30 uur - 18:30 uur | 1 dag(en)


De actualiteiten van twee onderdelen, Aansprakelijkheidsrecht en Contractenrecht, zullen uitgebreid worden besproken door twee ervaren docenten uit de rechterlijke macht en uit de wetenschap. Prof.mr. A.L.M. Keirse behandelt het Aansprakelijkheidsrecht.  Mr. A.V.T. de Bie zal het Contractenrecht onder zijn hoede nemen.

LET OP: DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT

Op de hoogte blijven

Onderwerpen

 • Voortschrijdend procesrecht
 • Regierechter
 • Duur van procedure
 • Huis van het recht
 • KEI-procedure
 • Overgangsperiode
 • Taak advocaat en rechter
 • Informeren en stellen
 • Omvang stelplicht
 • Vereisten stelplicht
 • Waarheidsplicht
 • Indienen producties
 • Wegwijsplicht
 • Rechtsfeiten
 • Mondelinge behandeling
 • Indienen producties
 • Termijn indienen
 • Spreektijd advocaat en pleitnota
 • Proces-verbaal
 • Schikking
 • Modernisering bewijsrecht
 • Verdeling van het bewijsrisico
 • Getuigen en deskundigen: verschil?
 • bewijs en vertrouwelijkheid
 • Totstandkoming en uitleg overeenkomst
 • HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2034
 • Nakomen / niet-nakomen / remedies
 • Remedies tegen niet-nakoming
 • HR 11 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2003
 • HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1666
 • HR 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1844 en 1855
 • HR 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1082
 • HR 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1090
 • Vereisten voor ontbinding wegens tekortkoming
 • Verzuim zonder ingebrekestelling
 • HR 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1581
 • HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:141
 • HR 27 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:531
 • HR 4 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1954
 • Klachtplicht
 • Kan koper zijn klachtplicht omzeilen?
 • Wilsgebreken
 • HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:717
 • HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1046
 • HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1499
 • HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1500
 • HR 5 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1910
 • HR 7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:213
 • HR 5 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:177
 • Beëindiging van duurovereenkomsten
 • Opzegging van duurovereenkomsten
 • HR 29 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:446
 • HR 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:153
 • HR 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1603
 • HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:274
 • HR 18 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:38
 • Productaansprakelijkheid
 • WAMCA
 • Immateriële schadevergoeding
 • Smartengeld
 • Overzicht uitspraken: Immateriële schadevergoeding
 • Wet vergoeding affectieschade
 • Proportionele aansprakelijkheid
 • Verlies van een kans
 • Overzicht uitspraken: Normschending
 • Beroepsfout advocaat
 • Omkeringsregel
 • Overzicht uitspraken: Onrechtmatige overheidsdaad
 • Verjaring
 • Buiten-contractuele beroepsaansprakelijkheid