Verdieping burgerlijk procesrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht

PO punt(en): 16

Kosten: € 750,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 17-11-2021 | 09:30 uur - 18:30 uur

donderdag 02-12-2021 | 09:00 uur - 18:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Burgerlijk procesrecht

In deze cursus worden het Burgerlijk procesrecht, Aansprakelijkheidsrecht en Contractenrecht door vier uitstekende docenten uitvoerig en op praktische wijze met u besproken.
Prof. mr. W.D.H. Asser en mr. prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann behandelen het Procesrecht. Prof. mr. A.L.M. Keirse behandelt het Aansprakelijkheidsrecht. Mr . A.V.T. de Bie zal het Contractenrecht onder zijn hoede nemen.

Aanmelden

Programma

Verdieping burgerlijk procesrecht (klassikaal)

prof. mr. Margreet Ahsmann | prof. mr. Daan Asser

woensdag 17-11-2021 | 09:30 uur - 18:30 uur

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Bewijsrecht:

 • Modernisering bewijsrecht
 • Stellen en stelplicht
 • Bewijs en tegenbewijs
 • Bewijsrisico en bewijslastverdeling
 • Getuigenbewijs
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie

Procedure eerste aanleg:

 • Innovatie procesrecht
 • Stelplicht
 • Indienen van producties
 • Rol rechter ten aanzien van de rechtsstrijd
 • Mondelinge behandeling
 • Proces-verbaal
 • Mondeling vonnis

Lees meer

sluiten -

meer info +

Verdieping contracten en aansprakelijkheidsrecht (klassikaal)

prof. mr. Anne Keirse | mr. Toine de Bie

donderdag 02-12-2021 | 09:00 uur - 18:15 uur

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Actualiteiten contractenrecht

 • De uitleg van de overeenkomst
 • Remedies ingeval van niet-nakoming
 • Algemene voorwaarden
 • Beëindiging van (duur)overeenkomsten
 • De contractuele boete

Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht

 • Behandeling van belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving
 • Bespreking van relevante jurisprudentie, literatuur en aansprakelijkheidsrecht arresten van de Hoge Raad

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof. mr. Margreet Ahsmann

emeritus hoogleraar rechtspleging Leiden

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
prof.-mr.-Anne-Keirse.jpg
prof. mr. Anne Keirse

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht

Bekijk profiel