Verdieping burgerlijk procesrecht en aansprakelijkheidsrecht | najaar

PO punt(en): 16

Kosten: € 995,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 11-10-2023 | 09:00 uur - 18:15 uur

donderdag 26-10-2023 | 09:00 uur - 18:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Burgerlijk procesrecht

In deze cursus worden het Burgerlijk procesrecht, Aansprakelijkheidsrecht en Contractenrecht door uitstekende docenten uitvoerig en op praktische wijze met u besproken.

Prof. mr. W.D.H. Asser en mr. prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann behandelen het Procesrecht. Prof.mr. A.L.M. Keirse behandelt het Aansprakelijkheidsrecht.  Mr. A.V.T. de Bie zal het Contractenrecht onder zijn hoede nemen.

Aanmelden

Programma

Verdieping burgerlijk procesrecht (klassikaal)

prof. mr. Margreet Ahsmann | prof. mr. Daan Asser

woensdag 11-10-2023 | 09:00 uur - 18:15 uur

Oktober 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Bewijsrecht:

 • Modernisering bewijsrecht
 • Stellen en stelplicht
 • Bewijs en tegenbewijs
 • Bewijsrisico en bewijslastverdeling
 • Getuigenbewijs
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie

Procedure eerste aanleg:

 • Innovaties in het procesrecht
 • Inrichten processtukken
 • Indienen van producties
 • Rol rechter ten aanzien van de rechtsstrijd
 • Mondelinge behandeling
 • Proces-verbaal

sluiten -

meer info +

Verdieping contracten- en aansprakelijkheidsrecht (klassikaal)

prof. mr. Anne Keirse | mr. Toine de Bie

donderdag 26-10-2023 | 09:00 uur - 18:15 uur

Oktober 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Actualiteiten contractenrecht

 • De uitleg van de overeenkomst
 • Remedies ingeval van niet-nakoming
 • Algemene voorwaarden
 • Beëindiging van (duur)overeenkomsten
 • De contractuele boete

Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht

 • Behandeling van belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving
 • Bespreking van relevante jurisprudentie, literatuur en aansprakelijkheidsrecht arresten van de Hoge Raad

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof. mr. Margreet Ahsmann

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
prof.-mr.-Anne-Keirse.jpg
prof. mr. Anne Keirse

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht

Bekijk profiel