Verdieping ondernemingsrecht: Tegenstrijdig belang, bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhouders en stemovereenkomsten, corporate litigation Bekijk alles
Verdieping burgerlijk procesrecht en contracten- en aansprakelijkheidsrecht

Klassikaal

In deze cursus worden het Burgerlijk procesrecht, Aansprakelijkheidsrecht en Contractenrecht door uitstekende docenten uitvoerig en op praktische wijze met u besproken.

Prof. mr. W.D.H. Asser en mr. prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann behandelen het Procesrecht. Prof.mr. A.L.M. Keirse behandelt het Aansprakelijkheidsrecht.  Mr. A.V.T. de Bie zal het Contractenrecht onder zijn hoede nemen.