Verdieping burgerlijk procesrecht en contracten- en aansprakelijkheidsrecht

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Burgerlijk procesrecht

In deze cursus worden het Burgerlijk procesrecht, Aansprakelijkheidsrecht en Contractenrecht door uitstekende docenten uitvoerig en op praktische wijze met u besproken.

Prof. mr. W.D.H. Asser en mr. prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann
behandelen het Procesrecht. Prof.mr. A.L.M. Keirse behandelt het Aansprakelijkheidsrecht.  Mr. A.V.T. de Bie zal het Contractenrecht onder zijn hoede nemen. Beide docenten zijn zeer praktijkgericht ingesteld en doceren beiden 4 uren.

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof. mr. Margreet Ahsmann

emeritus hoogleraar rechtspleging Leiden

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
prof.-mr.-Anne-Keirse.jpg
prof. mr. Anne Keirse

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht

Bekijk profiel