Verdieping burgerlijk procesrecht en contracten- en aansprakelijkheidsrecht

PO punt(en): 16

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Burgerlijk procesrecht

In deze cursus worden het Burgerlijk procesrecht, Aansprakelijkheidsrecht en Contractenrecht door uitstekende docenten uitvoerig en op praktische wijze met u besproken.

Prof. mr. W.D.H. Asser en mr. prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann
behandelen het Procesrecht. Prof.mr. A.L.M. Keirse behandelt het Aansprakelijkheidsrecht.  Mr. A.V.T. de Bie zal het Contractenrecht onder zijn hoede nemen. Beide docenten zijn zeer praktijkgericht ingesteld en doceren beiden 4 uren.

Op de hoogte blijven over Verdieping burgerlijk procesrecht en contracten- en aansprakelijkheidsrecht

Programma

Verdieping contracten- en aansprakelijkheidsrecht (klassikaal)

mr. Toine de Bie | prof. mr. Anne Keirse

donderdag 02-06-2022 | 09:00 uur - 18:15 uur

Juni 2022

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Actualiteiten contractenrecht

 • De uitleg van de overeenkomst
 • Remedies ingeval van niet-nakoming
 • Algemene voorwaarden
 • Beëindiging van (duur)overeenkomsten
 • De contractuele boete

Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht

 • Behandeling van belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving
 • Bespreking van relevante jurisprudentie, literatuur en aansprakelijkheidsrecht arresten van de Hoge Raad

Lees meer

sluiten -

meer info +

Verdieping burgerlijk procesrecht (klassikaal)

prof. mr. Daan Asser | prof. mr. Margreet Ahsmann

dinsdag 21-06-2022 | 09:00 uur - 18:15 uur

Juni 2022

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Bewijsrecht:

 • Modernisering bewijsrecht
 • Stellen en stelplicht
 • Bewijs en tegenbewijs
 • Bewijsrisico en bewijslastverdeling
 • Getuigenbewijs
 • Omgaan met vertrouwelijke informatie

Procedure eerste aanleg:

 • Innovaties in het procesrecht
 • Stellen en betwisten
 • Indienen van producties
 • Rol rechter ten aanzien van de rechtsstrijd
 • Mondelinge behandeling
 • Proces-verbaal
 • Mondeling vonnis

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof. mr. Margreet Ahsmann

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
prof.-mr.-Anne-Keirse.jpg
prof. mr. Anne Keirse

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht

Bekijk profiel