Verdieping contractenrecht | najaar

PO punt(en): 20

Kosten: € 1.095,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 19-09-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

woensdag 04-10-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Tijdens de verdiepingscursus Contractenrecht ontwikkelt u diepgaand inzicht in o.a. de totstandkoming van overeenkomsten, het opstellen van de algemene voorwaarden, de redelijkheid en billijkheid en onvoorziene omstandigheden. Ook worden contractrechtelijke vraagstukken besproken omtrent ontbinding en opzegging van overeenkomsten, wanprestaties en remedies. Uiteraard zal ook het onderdeel schadevergoeding niet ontbreken.
De sprekers leggen voortdurend een link tussen de theorie en de praktijk zodat u de opgedane kennis direct kunt toepassen in uw dagelijkse werkzaamheden.

Aanmelden

Programma

Opstellen van de overeenkomst en commerciële contracten | Algemene voorwaar... (klassikaal)

prof. mr. dr. Marcel Ruygvoorn | mr. drs. Jan Spanjaard

dinsdag 19-09-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

September 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Opstellen van de overeenkomst en commerciële contracten

 • Actualiteiten commercieel contractenrecht (kernbedingen in commerciële contracten)
  • zoals garantiebepalingen
  • exoneratieclausule
  • boetebedingen aan de hand van relevante rechtspraak, literatuur en recente ontwikkelingen.

Algemene voorwaarden en consumentenrecht

 • Toepasselijkheid en vernietiging
 • Ambtshalve toetsing van consumentenrecht
 • Consumentenkoop in een webwinkel
 • Hoe kan een zakelijke partij zijn contracten zo inrichten dat zijn algemene voorwaarden en contracten toelaatbaar zijn?

sluiten -

meer info +

Redelijkheid en billijkheid en onvoorziene omstandigheden | Ontbinding en o... (klassikaal)

mr. dr. Luuk Reurich | mr. dr. Sjoerd Bakker

woensdag 04-10-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Oktober 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Redelijkheid en billijkheid

 • Onvoorziene omstandigheden
 • uitleg van overeenkomsten

Ontbinding en opzegging van overeenkomsten

 • Onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden kan men een overeenkomst opzeggen?

sluiten -

meer info +

Wanprestaties, remedies | Schadevergoeding (klassikaal)

mr. Toine de Bie | mr. dr. Hendrik Wammes

dinsdag 14-11-2023 | 09:00 uur - 18:15 uur

November 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Wanprestaties, remedies (procesrechtelijke consequenties)        

 • De klachtplicht met aandacht voor de stelplicht en de bewijslast alsmede de valkuil bij een tijdige klacht.
 • Het opschortingsrecht. Wat moet de opschorter meedelen? Welke risico loopt de opschorter? In hoeverre kan het opschortingsrecht contractueel worden beperkt/uitgebreid? Wat is de samenhang tussen de uitsluiting van de verrekening en uitsluiting van de opschortingsbevoegdheid?
 • De ingebrekestelling? Een afgekloofd botje? Wanneer is een ingebrekestelling een vereiste voor schadevergoeding en ontbinding?
 • Stelplicht en bewijslast ten aanzien van de ingebrekestelling. Wat is hierbij de rol van de rechter?
 • De ontbinding van de overeenkomst met aandacht voor het Tenzij-arrest

Schadevergoeding

 • Causaal verband (omkeringsregel, proportionele aansprakelijkheid, kansschade, redelijke toerekening ex art. 6:98 BW)
 • Ontbindingsschade
 • Vervangende schadevergoeding
 • Hoofdlijnen schadebegroting
 • Eigen schuld (6:101 BW)
 • Voordeeltoerekening (6:100 BW)

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, rechter plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
Marcel-Ruygvoorn-78.jpg
prof. mr. dr. Marcel Ruygvoorn

advocaat en partner Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat, bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
Jan-Spanjaard.jpg
mr. drs. Jan Spanjaard

advocaat facily LAW advocatuur

Bekijk profiel
hendrik-wammes-doek.jpg
mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid

Bekijk profiel
mr.dr.-Sjoerd-Bakker-DOEK.jpg
mr. dr. Sjoerd Bakker

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel