Verdieping ondernemingsrecht: Tegenstrijdig belang, bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhouders en stemovereenkomsten, corporate litigation Verdieping ontslagrecht, arbeidsprocesrecht en zieke werknemer Bekijk alles
Verdieping erfrecht

Klassikaal

Startdatum: donderdag 13-04-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur | 4 dag(en)


Deze vierdaagse cursus is opgezet en ontwikkeld om cursussen op niveau aan te bieden voor advocaten met al meerdere jaren (minimaal 3) ervaring op het gebied van erfrecht. Advocaten die (bijvoorbeeld) de Leergang Erfrecht hebben gevolgd. Dagcursussen met een selecte groep van ca. 24 deelnemers, sprekers van hoog niveau, focus op een toegespitst onderwerp. Er zal veel ruimte zijn voor vragen en discussie. De focus bij deze vier dagen ligt in ieder geval op verdieping in de praktijk.

De vier onderwerpen:

  • Verdeling en vereffening nalatenschappen verdiept
  • IPR
  • Erfrecht en de onderneming
  • Verdiepend en praktisch procesrecht

Op de hoogte blijven

Spreker(s)

prof. mr. drs. Jan Biemans

hoogleraar Universiteit Utrecht burgerlijk recht en notarieel recht

prof. mr. dr. Wouter Burgerhart

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen