Webinar

Opname april 2023

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

In deze cursus wordt aandacht besteed aan het familieprocesrecht. Twee raadsheren bespreken de belangrijkste ontwikkelingen. Een must voor uw praktijk.

Onderwerpen

 • Voorlopige voorzieningen
 • Provisionele voorziening ex art. 223 Rv
 • Hoger Beroep
 • Appel van (zuivere) tussenbeschikking
 • Procespartijen
 • Procespositie minderjarige
 • Belanghebbende
 • Bijzondere curator
 • Taken van bijzondere curator
 • Het inzagerecht van art. 843a Rv
 • Rechtsmiddel
 • Art. 810a lid 2 Rv
 • Waarheidsplicht art. 21 Rv
 • Aard en omvang stukken
 • Tijdig indienen van stukken