Verdieping gezondheidsrecht

PO punt(en): 12

Kosten: € 725,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

maandag 05-06-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

woensdag 14-06-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht heeft te maken met steeds veranderende wet- en regelgeving. Het is daarom van belang dat u, als beroepsprofessional, op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen in dit rechtsgebied. Tijdens de verdiepingscursus worden onderwerpen als patiëntenrecht, medische aansprakelijkheid, toezicht en handhaving in de zorg en actualiteiten tuchtrecht diepgaand met u besproken.

Aanmelden

Programma

Patiëntenrecht | Medische aansprakelijkheid (klassikaal)

prof. mr. Johan Legemaate | mr. Ernst de Jong

maandag 05-06-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Juni 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Patiëntenrecht

 • Het recht van de patiënt op informatie/shared decisionmaking
 • Het recht op keuzeinformatie
 • Ontwikkelingen rond het beroepsgeheim
 • Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging
 • Openheid over incidenten en calamiteiten
 • Het klachtrecht van de patiënt

Medische aansprakelijkheid

 • Uitgangspunten medische aansprakelijkheid in het BW
 • Stelplicht en bewijslast
 • Wanneer is er sprake van onzorgvuldig handelen?
 • Hoe het causaal verband te beoordelen?
 • Relatie met Wkkgz/tuchtrecht
 • Relevante casuïstiek

sluiten -

meer info +

Toezicht en handhaving in de zorg | Actualiteiten tuchtrecht (klassikaal)

mr. Melita van der Mersch | mr. Sigrid Stevens-Beenen | mr. Shirin Slabbers | mr. Caren Velink

woensdag 14-06-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur

Juni 2023

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Toezicht en handhaving in de zorg

 • Bevoegdheden en procedures
 • Werkwijze van de IGJ en de NZa
 • Bespreking van actuele jurisprudentie

Actualiteiten tuchtrecht

 • Wat is de reikwijdte van het tuchtrecht (oa. klachten van collegae, klachten tegen bestuurders en leden van een geschillencommissie, privé-gedragingen)?
 • Wie zijn klachtgerechtigd?
 • Aan welke normen wordt getoetst?
 • Tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van een supervisor en regiebehandelaar
 • Processuele perikelen (oa ne bis in idem, gebruik van medische gegevens, intrekking beroep en incidenteel beroep)
 • Factoren die van invloed zijn op de hoogte van de maatregel.
 • Misbruik van het tuchtrecht

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
mr. Melita van der Mersch

advocaat Velink en De Die Advocaten

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
prof. mr. Johan Legemaate

hoogleraar Universiteit van Amsterdam, gezondheidsrecht

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Caren Velink

advocaat Velink en De Die Advocaten

Bekijk profiel