Klassikaal

Startdatum: vrijdag 03-11-2023 | 09:00 uur - 18:15 uur | 4 dag(en)


Tijdens deze vierdaagse verdieping wordt er op een interactieve wijze dieper ingegaan op het huurrecht, zowel op het gebied van woonruimte als bedrijfsruimte. De nodige basiskennis en ervaring is vereist. Zes ervaren sprekers uit de advocatuur en de rechterlijke macht loodsen u door de verschillende leerstukken heen waardoor u na afloop over nog meer inhoudelijke kennis beschikt. 

Deze verdieping is bij uitstek geschikt voor cursisten die eerder de basisopleiding huurrecht gevolgd hebben.Mijn onderdeel geeft een verdiepend inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van de specifieke regels voor huur van 290-bedrijfsruimte. Zowel de algemene trends in de rechtspraak als de (blijvende?) gevolgen van de coronarechtspraak komen aan de orde. In dit onderdeel gaat naast de specifieke regels voor 290-bedrijfsruimte ook bijzondere aandacht uit naar de kwalificatie en samenloop van huurovereenkomsten. Input door de deelnemers is zeer welkom.
— mr. Christiaan Toorman senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Mijn onderdeel behandelt de gebrekenregeling. Dit is een van de centrale leerstukken van het huurrecht en geeft aanleiding voor veel geschillen. Bij dit leerstuk doet het onderscheid tussen gereguleerde woonruimte, bedrijfsruimte en geliberaliseerde woonruimte zich duidelijk voelen qua termijnen en aanspraken van de huurder. Een rechtsgebied met de nodige valkuilen. Dat geldt ook voor het onderdeel huurprijzen woonruimte en servicekosten. Wie niet op tijd de aanvangshuur laat toetsen huurt woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs. Aanstaande wetgeving leidt wellicht tot een trendbreuk, maar dat hangt mede af van de kleur van de nieuwe regering. Kortom: boeiende en actuele materie.
— mr. Elout Korevaar advocaat Weebers Vastgoed Advocaten docent Universiteit Leiden
Mijn onderdeel gaat over de juridische consequenties ten gevolge van faillerende huurders (en in mindere mate verhuurders). De posities en belangen van de verhuurder, huurder, curator, garantieverstrekker en crediteuren worden behandeld. Aan de orde komen vraagstukken als: hoe moet worden gehandeld bij een (dreigend) in-de-plaatsstellings verzoek, de doorstart, de berekening van de huurvordering, de inroeping van (bank)garanties etc? Ook worden de recente ontwikkelingen naar aanleiding van het Aukema/Uni invest arrest behandeld.
— mr. Ferry van Schoonhoven advocaat en partner Lexence
Mijn onderdeel behandelt de mogelijkheden van opzegging voor huurder en verhuurder. Als gevolg van recente wetgeving worden extra opzeggingsgronden in de wet opgenomen en verdwijnt een veelgebruikte mogelijkheid van tijdelijke verhuur. Hoe kunt u daarop anticiperen? Tevens behandel ik de (woon)rechten van bewoners en medehuurders. Er was een wezenlijk verschil tussen contractuele medehuur en wettelijke medehuur. Als gevolg van een prejudiciële beslissing van de Hoge Raad lijkt dat onderscheid naar de achtergrond verdwenen. Wat betekent dat voor het opstellen van huurcontracten?
— mr. Elout Korevaar advocaat Weebers Vastgoed Advocaten docent Universiteit Leiden
In mijn onderdeel worden de verschillende rechten en plichten van de huurder en de verhuurder besproken. De wet geeft vele verplichtingen, maar ook in de huurovereenkomst staan deze opgenomen. Wat betekenen deze bepalingen precies? Beide onderdelen worden uitgebreid besproken aan de hand van vele praktijkvoorbeelden en er is veel ruimte voor interactie.
— mr. Jeroen Groenewoud advocaat Corten De Geer Advocaten

Onderwerpen

 • Huurtermijnen
 • Onderhuur
 • De gebrekenregeling
 • Dringend eigen gebruik
 • Huur, faillissement en garanties
 • Huurprijs en herziening
 • Huurprijzenrecht woonruimte
 • Medehuur
 • Ontbinding
 • Ontruimingsbescherming
 • Opzeggingsgronden
 • Overlijden huurder
 • Rechten en plichten huurder en verhuurder
 • Specifieke bepalingen 231a ruimte
 • Specifieke bepalingen bedrijfsruimte
 • Specifieke bepalingen woonruimte
 • Termijnen en beëindiging huurovereenkomst
 • Wachttijd drie jaar