Klassikaal

Startdatum: donderdag 02-11-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur | 2 dag(en)


Het mededingingsrecht verzekert ondernemingen van effectieve en eerlijke concurrentie. Vragen die binnen het rechtsgebied spelen zijn bijvoorbeeld: Is deze transactie wel geoorloofd op grond van het mededingingsrecht? Krijgen we dan geen boete van de ACM? Na een korte inleiding nemen de sprekers u mee in de diepe materie van het mededingingsrecht zodat u antwoord krijgt op bovenvermelde vragen. Daarnaast krijgt u inzicht in o.a. de werking van het kartelverbod, het verbod van misbruik van een machtspositie, fusies, overnames en jointventures.

Onderwerpen

 • ACM Leidraad
 • Digital Markets Act 
 • Geoorloofde afspraken agentuur en franchise
 • Informatie-uitwisseling tussen ondernemingen
 • Joint ventures: wanneer wel niet melden?
 • Machtspositie
 • Marktafbakening
 • Meldingstraject + remedies onderhandelen ACM/EC
 • Misbruik
 • Mogelijkheden voor samenwerking
 • Nieuwe horizontale richtsnoeren van de Europese Commissie
 • Non compete en non poaching bij overnames
 • Regels exclusieve en selectieve distributiesystemen
 • Reikwijdte van het kartelverbod, incl. bagatelbepaling
 • Risico’s duale distributie en informatie-uitwisseling
 • Toepassing van het kartelverbod in civiele procedures
 • Verboden afname- en non-concurrentiebedingen
 • Wat is een concentratie in de zin van de Mededingingswet?