Verdieping relatievermogensrecht en familieprocesrecht Verdieping alimentatie en familieprocesrecht Verdieping ondernemingsrecht: Tegenstrijdig belang, bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhouders en stemovereenkomsten, corporate litigation Verdieping huurrecht Bekijk alles
Verdieping onderneminsgsrecht, Certificering van aandelen, besluitvorming en vertegenwoordiging, beschermingsconstructies en personenvennootschappen

Klassikaal

Startdatum: dinsdag 07-11-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur | 2 dag(en)


In deze cursus staan de leerstukken centraal die voor de praktijk van groot belang zijn.
De docenten zijn allemaal afkomstig uit de wetenschap, de advocatuur of het notariaat. Bij deze verdiepingscursuss staat altijd de praktijk centraal.

NIEUW

Van deze leergang maakt ook deel een digitale jurisprudentiebundel met PO punten. Elke deelnemer ontvangt in zijn/of haar “mijn AVDR” deze bundel, met de PO punten. Dit is een extra service voor de deelnemers. Deze bundel is drie maanden na laatste dag van de cursus met PO punten te volgen. Mijn onderdeel geeft inzicht in de mogelijkheden van en aandachtspunten bij certificering van aandelen. Eerst wordt stilgestaan bij de kwalificatie van certificeren en certificaten. Vervolgens wordt aan de hand van motieven voor certificering gekeken naar de verschillende rechtsverhoudingen die relevant zijn in structuren waarin aandelen zijn gecertificeerd. Het opzetten van een certificeringsstructuur en de aandachtspunten daarbij komen uitgebreid aan bod.
— mr. Laurens Kelterman notaris n/p notarial partners

Deze cursus verschaft inzicht in twee kernonderwerpen van het vennootschapsrecht: besluitvorming en vertegenwoordiging. De regels voor totstandkoming van besluiten worden behandeld. Ook wordt ingegaan op de nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten.
De vertegenwoordigingsregeling voor NV en BV en de Europese herkomst ervan wordt besproken. Vertegenwoordiging speelt in het vennootschapsrecht een belangrijke rol om binding van een vennootschap aan rechtshandelingen met derden tot stand te brengen. Er wordt in deze cursus daarnaast ingegaan op de rol die de goede trouw van derden daarbij speelt. Uiteraard komt ook relevante jurisprudentie aan de orde.
— mr. Ella Gepken-Jager docent Rijksuniversiteit Groningen

Mijn onderdeel geeft inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van de maatschap, VOF en CV in de afgelopen drie jaar. Deze ontwikkelingen worden besproken in de bredere context van dit rechtsgebied en de daarin bestaande trends, mede aan de hand van de nieuwe druk van Mohr/Meijers ‘Van personenvennootschappen’ en ervaringen in arbitragezaken. Steeds wordt ingegaan op de dagelijkse juridische praktijk. Er is ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen.
— mr. Victor Meijers partner DeHeng Civil Code N.V.

“Bij de behandeling van het structuurregime wordt ingegaan op de herkomst van deze “Oer-Hollandse” regeling, de formele criteria dan wel vereisten alsmede de gevolgen die de regeling hebben op de corporate-governance van de vennootschap. Verder wordt stil gestaan bij de transformatie tussen het verzwakt en het volledige regime, de complicaties bij een one-tier board alsmede de ruimte die de regeling biedt voor maatwerk. Tot slot wordt naar de regeling gekeken in vergelijking met andere in Nederland gebruikelijke beschermingsconstructies.”
— mr. Thédoor Melchers partner GreenbergTraurig
Onderwerpen

 • Beschermingsconstructies
 • Besluitvorming en vertegenwoordiging
 • Certificering van aandelen
 • Complicaties bij een one tier board
 • Corporate governance
 • CV
 • De verschillende rechtsverhoudingen
 • De vertegenwoordigingsregeling
 • Goede trouw van derden
 • Kwalificatie van certificeren en certificaten
 • Maatschap
 • Nietigheid en vernietigbaarheid besluiten
 • Personenvennootschappen
 • Structuurregime
 • UBO kwalificatie
 • VOF
Bundel jurisprudentie

Van deze leergang maakt ook deel een digitale jurisprudentiebundel met PO punten. Elke deelnemer ontvangt in zijn/of haar “mijn AVDR” deze bundel, met de PO punten. Dit is een extra service voor de deelnemers. Deze bundel is drie maanden na laatste dag van de cursus met PO punten te volgen. 

 • Besluitvorming en vertegenwoordiging
  • Hoge Raad 9 juli 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC0960, Sluis Vertegenwoordiging rechtspersoon. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 15 juli 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC4232, Besluit vereist overleg. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 1 april 1949, ECLI:NL:HR:1949:126, Doetinchemse IJzergieterij Taakvervulling van bestuurders en commissarissen. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Hoge Raad 28 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2114, Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7011, Berghuizer papierfabriek Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
 • Aandeelhouders - en stemovereenkomsten
  • Hoge Raad 21 januari 1955, ECLI:NL:HR:1955:AG2033, Forumbank AVA en de bevoegdheden. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 17 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0242, Lampe/Tonnema BV Besluit van aandeelhouders. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 31 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1212, Van den Berge-Verenigde Bootlieden BV Gelijkheid aandeelhouders. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz
  • Hoge Raad 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7972, ABN AMRO Enquêteprocedure. Annotatie: mr. dr. Rogier Wolf prof. mr. Kid Schwarz