Klassikaal

Startdatum: maandag 02-10-2023 | 10:00 uur - 17:15 uur | 4 dag(en)


Het familierecht is in beweging, ontwikkelingen op dit boeiende rechtsgebied volgen elkaar snel op. Tijdens deze verdiepingscursus worden vier leerstukken besproken waar u in de praktijk steeds mee te maken heeft. Zoals u van ons gewend bent, hebben we voor deze vierdaagse verdiepingscursus vooraanstaande sprekers gevraagd. Aan het einde van deze serie bent u weer geheel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.Het onderdeel alimentatierecht geeft verdiepend inzicht in het systeem van de onderhoudsverplichtingen, de behoeftigheid en de wettelijke maatstaven behoefte en draagkracht en daarmee samenhangende onderwerpen. Aan de hand van jurisprudentie schetsen we ook de recente ontwikkelingen in het alimentatierecht, zowel voor de kinder- als de partneralimentatie. Zo bespreken we de ervaringen met het nieuwe systeem voor de berekening van de partneralimentatie, de ontwikkelingen rondom samengestelde gezinnen/co-ouderschap en alimentatie en de invloed van nieuwe partners en kinderen op bestaande alimentatieverplichtingen. Ook het nieuwe Rapport Alimentatienormen (ingangsdatum 1 januari 2024) krijgt de nodige aandacht.
— mr. Jan Bram de Groot senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — mr. Annelies Sutorius - van Hees raadsheer Gerechtshof Den Haag
Ook in familiezaken is goed stellen, betwisten en bewijzen belangrijk. Wat zijn de regels voor goed onderbouwd stellen en betwisten? Heeft het nu wel of geen zin om een eigen relaas van een cliënt als productie mee te sturen? Hoe zat het ook alweer met de verschillende soorten verweer en de bewijslastverdeling? En hoe kan de bewijslast verlicht worden? Tijdens de cursus gaan we interactief in op dit mooie onderdeel van het familieprocesrecht.
— prof. mr. dr. Lieke Coenraad rechter Rechtbank Rotterdam hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam

Onderwerpen

 • Aftrekbeperkingen
 • Begrip belanghebbende
 • De fiscale maatregelen
 • De mondelinge behandeling
 • Effectief stellen, betwisten en bewijzen
 • Het bewijsvermoeden van art 1:141 lid 3 BW.
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Inzagerecht (843a Rv)
 • Kinderalimentatie
 • Ongerechtvaardigde verrijking
 • Partneralimentatie
 • Periodieke verrekenbeding en de onderneming
 • Samenlevingsovereenkomsten
 • Uitsluitingsclausule en de insluitingsclausule
 • Vergoedingsrecht civiel en fiscaal
 • Voorlopige c.q. provisionele voorzieningen
 • Zaaksvervanging