Verdieping straf- en strafprocesrecht

PO punt(en): 12

Locatie: Eigen werkplek

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Deze cursus heeft een verdiepend karakter en is bedoeld voor advocaten met minimaal drie jaar werkervaring. In twee dagen, zullen per dag twee docenten, drie uur lang onderwerpen uitdiepen. Het zijn twee intensieve dagen maar zeer goed te volgen door de afwisseling van deze top docenten.

Op de hoogte blijven over Verdieping straf- en strafprocesrecht

Programma

Bewijsrecht en hoger beroep (klassikaal)

mr. Chris Scheele | prof. mr. dr. Miranda de Meijer

woensdag 24-11-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

November 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

Bewijsrecht:

 • Selectie- en waarderingsvrijheid
 • De invloed van het zwijgrecht en de proceshouding op het beantwoorden van de bewijsvraag

Hoger beroep:

 • Openstelling, verbod partieel appel en het concentratiebeginsel;
 • Termijn en termijnoverschrijding
 • Ontvankelijkheid partijen i.g.v. intrekking hb; opgeven en beoordeling bezwaren;
 • Onderzoek ter terechtzitting: nieuwe bewijsmiddelen, onderzoekswensen, opgeven/toewijzen getuigen
 • Regie en RHC
 • Bevestigen of vernietigen
 • Terugwijzing

Lees meer

sluiten -

meer info +

Materieel strafrecht (webinar)

mr. Eric Druijf | prof. dr. Jannemieke Ouwerkerk

maandag 13-12-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Vormverzuimen
 • Betwiste getuigenverklaringen (post-Keskin)
 • Digitale bewijsgaring (kwesties rond Encrochat en recente ontwikkelingen inzake dataretentie, o.m. n.a.v. HvJ EU C-746/18)
 • Europeesrechtelijke verwerven (o.a. inzake ne bis in idem en de naleving van het EU-Handvest en geharmoniseerde verdedigingsrechten)
 • Europeesrechtelijke verweren: het lex certa beginsel (Uitvloeisel van Del Rio Prada) (ook van belang voor de nieuwe VI-regeling!)
 • Poging en voorbereiding

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Erik-Druijf.jpg
mr. Eric Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-ROUNDEL.jpg
prof. dr. Jannemieke Ouwerkerk

Universiteit Leiden, Hoogleraar Europees strafrecht

Bekijk profiel
mr-Chris-Scheele-doek.jpg
mr. Chris Scheele

raadsheer Gerechtshof 's Hertogenbosch

Bekijk profiel
prof.-dr.-mr.-Miranda-de-Meijer-doek-1.jpg
prof. mr. dr. Miranda de Meijer

senior advocaat-generaal Openbaar Ministerie, bijzonder hoogleraar OM Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel