Goederenrecht | verjaring | derdenbedingen | eigendomsvoorbehoud | stil pandrecht

PO punt(en): 4

Kosten: € 225,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht

Mr. Jan Spanjaard en mr. Eric Jan Zippro zullen in dit webinar 4 belangrijke goederenrechtelijke leerstukken bespreken, steeds startend vanaf een standaard arrest. Zo zal de eigendomsvoorbehoud worden besproken vanaf het standaard arrest: Depex/Bergel. Het arrest Landjepik zal het beginpunt zijn van het leerstuk verjaring. Jan en Eric-Jan zullen bij het leerstuk van het derdenbeding "gebruikmaken" van Blaauboer/Berlips. Bij de beantwoording van de vraag in hoeverre er voldaan is aan art. 3:239 BW waarin geëist wordt dat stille pandrechten voldoende omschreven zijn zal men het arrest: Spaarbank Rivierenland-Mr. Gispen q.q. gebruiken

Deze 4 leerstukken zijn essentieel voor uw praktijk omdat u mooi een overzicht van de ontwikkelingen.

 
 

Aanmelden

Programma

Rivierenland/Gispen q.q. (webinar)

mr. drs. Jan Spanjaard | mr. Erik-Jan Zippro

donderdag 25-03-2021 | 15:45 uur - 16:45 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Landjepik (webinar)

mr. Erik-Jan Zippro | mr. drs. Jan Spanjaard

donderdag 25-03-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Blaauboer/Berlips (webinar)

mr. Erik-Jan Zippro | mr. drs. Jan Spanjaard

donderdag 25-03-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Depex/Curatoren Bergel (webinar)

mr. Erik-Jan Zippro | mr. drs. Jan Spanjaard

donderdag 25-03-2021 | 14:30 uur - 15:30 uur

Maart 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Jurisprudentie