Webinar

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van de klachtplicht (art. 6:89 BW en 7:23 BW) is er een stroom aan jurisprudentie over deze wettelijke vorm van rechtsverwerking. In de afgelopen jaren heeft de Hoge Raad ruim tien arresten gewezen over de verjaring van vorderingen.

In de wet is de verjaring op een verbrokkelde en lapidaire wijze geregeld. De Hoge Raad heeft een systematische benadering gekozen door de verjaringsregels in onderlinge samenhang te bezien.

In de cursus komen deze recente ontwikkelingen uitgebreid aan de orde. Het accent ligt hierbij op de manier waarop verjaring en verval in de processtukken effectief aan de orde kan worden gebracht. Ten slotte is er aandacht voor het incidentele verval op grond van rechten en op grond van de redelijkheid en billijkheid. Ook op dit terrein heeft de Hoge Raad zich niet onbetuigd gelaten en een aantal belangwekkende arresten gewezen.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET AVDR WEBINAR ABONNEMENT!

 

Onderwerpen

  • Grondslagen en gevolgen van verjaring
  • Redelijkheid en billijkheid in combinatie met verjaring
  • Dwingend recht en verjaring
  • Bevrijdende en verkrijgende verjaring
  • Stuiting, afstand en erkenning
  • Wettelijke en contractuele vervaltermijnen
  • Verschillen tussen verjaringstermijnen en vervaltermijnen
  • Samenloop van de verschillende termijnen
  • Bespreking actuele jurisprudentie