Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Online cursus verjaring,verval en verlies van rechten

Webinar

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van de klachtplicht (art. 6:89 BW en 7:23 BW) is er een stroom aan jurisprudentie over deze wettelijke vorm van rechtsverwerking. In de afgelopen jaren heeft de Hoge Raad ruim tien arresten gewezen over de verjaring van vorderingen.

In de wet is de verjaring op een verbrokkelde en lapidaire wijze geregeld. De Hoge Raad heeft een systematische benadering gekozen door de verjaringsregels in onderlinge samenhang te bezien.

In de cursus komen deze recente ontwikkelingen uitgebreid aan de orde. Het accent ligt hierbij op de manier waarop verjaring en verval in de processtukken effectief aan de orde kan worden gebracht. Ten slotte is er aandacht voor het incidentele verval op grond van rechten en op grond van de redelijkheid en billijkheid. Ook op dit terrein heeft de Hoge Raad zich niet onbetuigd gelaten en een aantal belangwekkende arresten gewezen.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET AVDR WEBINAR ABONNEMENT!

 

Onderwerpen

  • Grondslagen en gevolgen van verjaring
  • Redelijkheid en billijkheid in combinatie met verjaring
  • Dwingend recht en verjaring
  • Bevrijdende en verkrijgende verjaring
  • Stuiting, afstand en erkenning
  • Wettelijke en contractuele vervaltermijnen
  • Verschillen tussen verjaringstermijnen en vervaltermijnen
  • Samenloop van de verschillende termijnen
  • Bespreking actuele jurisprudentie
Spreker(s)

mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag rechter plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland