Webinar

Opname september 2022

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: InsolventierechtOnderwerpen

 • Vereisten voor verrekening
 • Verrekeningsverklaring
 • Art. 54 Fw
 • Overname van een derde
 • Artikel 53 Fw
 • Ontstaan voor faillietverklaring of voortvloeiend uit handelingen voor faillissement
 • (Executie)verkoop (on)roerende zaken
 • Verpandingsverboden
 • G-rekening
 • Contractuele uitbreiding verrekeningsbevoegdheid
 • Liquiditeitscorrectie (art. 6:136 BW)
 • Art. 24 Invorderingswet