Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Online cursus waarde, prijs en onderhandelen bij bedrijfsoverdracht

Webinar

Hoe bepaalt u de waarde van een onderneming? En is de waarde hetzelfde als de koopprijs? Hoe verlopen onderhandelingen, wat zijn belangrijke, terugkerende discussiepunten en hoe bereidt u zich daarop voor?

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de financiële aspecten van een transactie en in de onderwerpen en de argumenten die daarbij een rol spelen. Van waardering tot contract. De cursus wordt verzorgd door adviseurs die dagelijks over waarde, prijs en contractsvoorwaarden adviseren en onderhandelen. Een praktische handleiding voor degene die zich in het M&A vak wil verdiepen.

DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET AVDR WEBINAR ABONNEMENT!

 

Onderwerpen

 • De waarde van een onderneming
 • Is de waarde hetzelfde als koopprijs?
 • Voorbereiding van de onderhandeling
 • Financiële aspecten van de transactie
 • Van waardering tot contract
Onderwerpen

 • Belangrijke bedrijfseconomische begrippen uit de waarderings-en transactiepraktijk
 • De balans & Winst-en verliesrekening
 • Waarde van een bedrijf
 • Waarderen
 • Veel gehoorde waarderingstechnieken
 • Vergelijkbare bedrijven
 • Rentabiliteitswaarde
 • Balans BB
 • Balans
 • Resultatenrekening
 • De rekensommen in de transactiepraktijkTransactie multiplesX * EBITDA
 • De Prijsformule
 • Liquide middelen
 • Het Vreemd Vermogen
 • Het Eigen Vermogen
 • Correctie netto werkkapitaal
 • NearCash items
 • Verschil tussenWaarde en Prijs
 • Van waarde & prijs naar contract
 • Koopprijs: closingaccounts
 • Alleen correctie op basis van Cash & Debt -free
 • Koopprijsaanpassing op basis van Eigen Vermogen
 • Verhouding koopprijsaanpassing vs garanties & vrijwaringen
 • Koopprijsaanpassing geeft aanleiding tot veel discussies
 • Koopprijsmechanisme: locked box
 • Systematiek
 • Alternatieve koopprijsaanpassing
 • Waarde, prijs en aandeelhoudersovereenkomst
Spreker(s)

drs. Jacques Jetten RV

managing partner Aeternus BV bestuurslid van het NiRV