Wet normering topinkomens

PO punt(en): 2

Kosten: € 125,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 27-10-2022 | 11:00 uur - 12:00 uur

donderdag 27-10-2022 | 12:15 uur - 13:15 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Aanmelden

Programma

Wet normering topinkomens | WNT -plichtig? | Bezoldiging | Drie afzonderlij... (webinar)

mr. Hanneke Klinckhamers

donderdag 27-10-2022 | 11:00 uur - 12:00 uur

Oktober 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Drie afzonderlijke bezoldigingsregimes
 • Systeem WNT
 • Belangrijke begrippen
 • WNT -plichtig?
 • Topfunctionaris
 • Bezoldiging
 • Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Lees meer

sluiten -

meer info +

Wet normering topinkomens | Rechtsgevolg | Bovenwettelijke uitkeringen | (O... (webinar)

mr. Hanneke Klinckhamers

donderdag 27-10-2022 | 12:15 uur - 13:15 uur

Oktober 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • WNT en beëindiging dienstverband
 • Maximum ontslagvergoeding
 • Rechtsgevolg
 • Openbaarmaking ontslagvergoeding
 • Definitie ontslagvergoeding
 • Bovenwettelijke uitkeringen
 • Transitievergoeding
 • (On)vrijwillige non -activiteit
 • Samenloop vergoedingen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Jurisprudentie