Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Wet normering topinkomens

WebinarOnderwerpen

 • Drie afzonderlijke bezoldigingsregimes
 • Systeem WNT
 • Belangrijke begrippen
 • WNT -plichtig?
 • Topfunctionaris
 • Bezoldiging
 • Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
 • WNT en beëindiging dienstverband
 • Maximum ontslagvergoeding
 • Rechtsgevolg
 • Openbaarmaking ontslagvergoeding
 • Definitie ontslagvergoeding
 • Bovenwettelijke uitkeringen
 • Transitievergoeding
 • (On)vrijwillige non -activiteit
 • Samenloop vergoedingen
Spreker(s)