Webinar

Opname maart 2023

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Op 23 maart 2023 geven Jan Leliveld, Rutger ten Ham en Marit Klapwijk een cursus over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ('Wwft'). Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden is de Wwft van toepassing op advocaten. Advocaten die met de Wwft te maken hebben zijn verplicht om periodiek opleidingen te volgen over de Wwft.

Tijdens dit Webinar worden de huidige verplichtingen vanwege de Wwft stapsgewijs met de deelnemers doorlopen. Daarbij wordt ook ingegaan op de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Wwft. Tijdens de cursus worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

  • Welke (advocatuurlijke) werkzaamheden vallen onder de Wwft en welke niet, en wat zijn de gevolgen daarvan?
  • Hoe om te gaan met de intake, tussentijdse beoordelingen en het beëindigen van een relatie?
  • Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot het UBO-register, en welke verplichtingen schept dit voor de advocatuur?
  • Wat houden de terugmeldplicht en meldplicht ongebruikelijke transacties precies in?
  • Hoe zit het met de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht?

Dit Webinar biedt een mooie gelegenheid om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de periodieke opleidingsverplichtingen en op de hoogte te worden gesteld van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Wwft. Voor deze cursus kunnen 2 PO-punten toegekend worden.

Onderwerpen

  • Wwft | Maatregelen | Wwft plichtig | Wwft van toepassing | Voda | UBO
  • Artikel 35 Wwft
  • Toezicht en handhaving
  • Betalingen
  • Sancties