Effectief contracteren | najaar

di 05-10-21

Klassikaal

PO punt(en): 6

Kosten: € 350,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 05-10-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Vastgoedrecht

Core business voor de praktijkjurist.

Advocaten en bedrijfsadviseurs hebben dagelijks van doen met contracten. Als contractenmaker/-drafter moet de jurist -meestal onder tijddruk- aan veel tegelijk denken. Vaak wordt gevaren op intuïtie/ redelijkheidsgevoel mede gebaseerd op ervaring, maar dat komt niet altijd overeen met hetgeen het Burgerlijk Wetboek voorschrijft. Het BW wordt dan uw valkuil en dat kan aan een effectief contract in de weg staan.

Vanuit de ervaring van de rechter wordt op praktische wijze besproken hoe een contractenmaker effectieve contractsbepalingen kan redigeren. Uiteindelijk moeten contracten worden nagekomen. Welke remedies heeft de schuldeiser? Wanneer is sprake van niet-nakomen? Wanneer is een ingebrekestelling vereist? Hoe effectief is het boetebeding? Staat het geformuleerde voorbehoud aan nakoming in de weg? Al deze vragen worden tijdens de cursus behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat u het geleerde direct kan toepassen in uw praktijk!

Onderwerpen


  • Voorbehouden
  • Opschortende- en ontbindende voorwaarden
  • Boetebedingen
  • Derdebedingen
Aanmelden

Spreker(s)

mr-v2.-dr.-H.-Wammes-image.jpg
mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Relevante cursussen

edit3

LEERGANG CONTRACTENRECHT

Cursusdata:
30-09-2021
12-10-2021
04-11-2021
16-11-2021
29-11-2021

30 PO
€ 1.495,00 (excl. btw)

Meer informatie