Effectief contracteren

do 29-09-22

Klassikaal

PO punt(en): 6

Kosten: € 350,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 29-09-2022 | 10:00 uur - 17:15 uur

Locatie: Kasteel Waardenburg

Max aantal deelnemers: 25

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Vastgoedrecht

Advocaten en bedrijfsadviseurs hebben dagelijks van doen met contracten. Als contractenmaker moet de jurist -meestal onder grote  tijddruk- aan veel tegelijk denken. Vaak wordt gevaren op intuïtie/ redelijkheidsgevoel mede gebaseerd op ervaring, maar dat komt niet altijd overeen met hetgeen het Burgerlijk Wetboek voorschrijft. Het BW wordt dan uw valkuil en dat kan aan een effectief contract in de weg staan.

Vanuit de ervaring van de rechter wordt op praktische wijze besproken hoe een contractenmaker effectieve contractsbepalingen kan redigeren. Aan de orde komen onder andere: de werking van de overeenkomst ten opzichte van derden met aandacht voor het kettingbeding, het derdenbeding en de kwalitatieve rechten en verplichtingen.  Voorts aandacht aan de contractuele voorbehouden en de opschortende en ontbindende voorwaarden. Uiteraard wordt het boetebeding niet vergeten en komen de contractuele en wettelijke klacht "plichten" aan de orde. Kortom: alle aspecten waar u dagelijks in de praktijk mee te maken hebt. 

Onderwerpen


  • Voorbehouden
  • Opschortende- en ontbindende voorwaarden
  • Boetebedingen
  • Derdebedingen

Spreker(s)

hendrik-wammes-doek.jpg
mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid

Bekijk profiel

Relevante cursussen