Socialezekerheidsrechtelijke coördinatie en bestaanminimum en gezondheid

do 24-06-21

Klassikaal

PO punt(en): 6

Kosten: € 350,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 24-06-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Locatie: Gasthuiskapel Zaltbommel

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Onderwerpen


Socialezekerheidsrechtelijke coördinatie

 • Situaties coördinatierecht
 • Beginselen coördinatierecht
 • Procesrechtelijke aanpak voor de sociale zekerheid
 • Grensoverschrijdende situaties van ziekte en arbeidsongeschiktheid vanuit Nederlands oogpunt
 • Flexibele werkrelaties (de zzp'ers, de platformwerker) in een nationale en/of grensoverschrijdende situatie

Bestaansminimum en gezondheid:

 • Aanvraag en voorwaarden voor het ontstaan van recht op een uitkering ihkv Wet Werk en Bijstand (Participatiewet)
 • Hoogte participatiewet-uitkering, bijstand om niet en leenbijstand
 • Verplichtingen die aan Participatiewet-uitkering zijn verbonden
 • Sancties
 • Gemeentelijk verordeningen m.b.t. handhaving en re-integratie
 • Bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag
 • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning: zorg en afbakening t.o.v  Wlz (Wet langdurige zorg) en Zvw (Zorgverzekeringswet)
 • Voorziening en maatwerkvoorziening Wmo

Extra informatie


Extra informatie

De AvdR volgt de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid op. Mocht een fysieke/traditionele cursus onverhoopt niet doorgaan door de Covid-19 ontwikkelingen dan zullen wij in overleg met de docent(en) trachten de cursus om te zetten naar een online cursus.

Spreker(s)

mr. H.J. Klein Egelink

senior rechter Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel
2021-01-06-15_32_55-Programma-+-honorarium-Word.png
mr. dr. S. Montebovi

universitair docent Tilburg University

Bekijk profiel

Relevante cursussen