Gezag en omgang

di 29-05

Klassikaal

PO punt(en): 4

Kosten: € 325,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 29-05-2018 - Deze klassikale cursus is in het verleden.

Aantal deelnemers: 26

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek, hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam zal tijdens dit college ingaan op gezag en omgang.

Het civiele jeugdrecht mag zich in een warme belangstelling van advocaten, rechters, journalisten en politici. Iedere week is er wel iets te doen op dit rechtsterrein, waarbij veel aandacht gaat naar de tekorten in de jeugdhulp, de groei of juist afname van (gesloten) plaatsingen van minderjarigen, de processuele handelingsonbekwaamheid, enz.. 

Op deze dag wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en krijgt u handvatten aangereikt hoe u jongeren en hun ouders het beste in rechte kunt bijstaan op de onderdelen:  formele en materiele handelingsonbekwaamheid, handelingsonbevoegdheid, aansprakelijkheid van minderjarigen voor onrechtmatige daden, jeugdbescherming(smaatregelen), gesloten jeugdhulp en gezagsbeëindiging, alsmede de rechtspositie van jongeren en ouders in de jeugdbescherming.

Doelgroep

Advocaten

Spreker(s)

prof-v2.-mr.-P.-Vlaardingerbroek-image.jpg
prof. mr. P. Vlaardingerbroek

hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel