Live webinar

Hoe lees ik een arbeidsongeschiktheidsdossier? | deel 1

do 24-06-21

Webinar

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 24-06-2021 | 13:15 uur - 14:15 uur

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Hoe wordt u wijs uit het bezwaardossier dat UWV u op verzoek toestuurt?
Wat betekenen al die afkortingen? Wat is eigenlijk de gang van zaken bij een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling? Hoe toetst u of de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige hun werk goed hebben gedaan? Valt dat überhaupt te toetsen als jurist? Wat zijn de do’s en donts? Valt er nog eer te behalen in een arbeidsongeschiktheidszaak? Welke bezwaargronden kunnen tot succes leiden?

Deze cursus is bedoeld voor de jurist die op zoek is naar kennis rond het voeren van een arbeidsongeschiktheidsprocedure tegen UWV. De verschillende aan de orde zijnde aspecten worden besproken waarbij de eisen die de rechtspraak stelt aan een zorgvuldige arbeidsongeschiktheidsbeoordeling aan de orde zullen komen. Ook wordt er aandacht besteed aan het systeem dat UWV hanteert bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid, te weten het Claimbeoordelings- en borgingssysteem, ofwel CBBS.

Na afloop van deze cursus is vooral duidelijk welke punten extra aandacht behoeven bij de behandeling van een arbeidsongeschiktheidsprocedure. U kent de belangrijkste begrippen die van belang zijn bij een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling en u weet in hoofdlijnen op welke punten wellicht succes te behalen valt.

Onderwerpen


  • Uitleg medische kant: eisen geldend voor een  medische beoordeling, uitleg FML( functionele mogelijkhedenlijst), veelvoorkomende aandachtspunten bij de FML
  • Arbeidskundige kant: waar op letten bij de arbeidskundige beoordeling, welke CBBS-stukken zijn relevant, uitleg AML (arbeidsmogelijkhedenlijst), veelvoorkomende aandachtspunten bij de AML, hoe lees ik het Resultaat functiebeoordeling.
  • AWB-aspecten 
Aanmelden

Spreker(s)

mr.-K.U.J.-Hopman-image.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel

Relevante cursussen