Hoge Raad 21 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL0666

do

PO punt(en): 0

donderdag - Deze klassikale cursus is in het verleden.

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Milieustrafzaak waarbij de opsporingsautoriteit van de verdachte rechtspersoon stukken vorderde die voortkwamen uit een intern onderzoek dat door de verdachte was uitgevoerd (zogenoemde Tripod-analyse). Voor de vraag of het nemo tenetur-beginsel is geschonden, is relevant of het gebruik tot het bewijs van een al dan niet in een document vervatte verklaring van de verdachte in een strafzaak zijn recht om te zwijgen en daarmee zijn recht om zichzelf niet te belasten van zijn betekenis zou ontdoen. Het antwoord op deze vraag hangt af van de aard van de in het document vervatte verklaring, waarbij de omstandigheid dat de verdachte de verklaring zelf heeft vervaardigd, niet beslissend is.

Spreker(s)

mr.-Renate-Croes.jpg
mr. Renate Croes

advocaat en partner Legaltree

Bekijk profiel

Relevante cursussen