Jeugdstrafrecht

di 01-06-21

Klassikaal

PO punt(en): 4

Kosten: € 200,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 01-06-2021 | 14:00 uur - 18:15 uur

Locatie: St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht strafrecht

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

De cursus kan  opgegeven worden voor advocaten die zich willen inschrijven voor de specialisatie jeugdzaken (artikel 6b, bijlage 5 onder 3. De cursus kan worden opgegeven door advocaten die al ingeschreven staan voor de specialisatie jeugdzaken ter continuering van hun inschrijving (artikel 6b, bijlage 5 onder 8 en 9).

De rol van de advocaat in het jeugdstrafrecht, de bijzondere curator, de jeugdrechtadvocaat (en de eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt), alsmede actuele jurisprudentie maken duidelijk dat de jeugdige in het recht een duidelijker positie krijgt, ook al is de rechtspositie van een jongeren niet hetzelfde als die van een volwassene in het recht.

In deze cursus zal worden ingegaan op de positie van jongeren in het jeugdstrafrecht.

Onderwerpen


Jeugdstrafrecht:

  • Jeugdstraf(proces)recht (incl. recente jurisprudentie)
  • Actueel adolescentenstrafrecht
  • Actualiteiten die gesignaleerd worden vanuit de rechtspraak
  • Rollen en verantwoordelijkheden van ketenpartners

Extra informatie


Extra informatie

De AvdR volgt de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid op. Mocht een fysieke/traditionele cursus onverhoopt niet doorgaan door de Covid-19 ontwikkelingen dan zullen wij in overleg met de docent(en) trachten de cursus om te zetten naar een online cursus.

Aanmelden

Spreker(s)

mr.-H.A.-Gerritse-image.jpg
mr. Jetty Gerritse

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland

Bekijk profiel

Relevante cursussen