Jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht

do 25-03-21

Klassikaal

PO punt(en): 8

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 25-03-2021 | 09:00 uur - 18:30 uur

Locatie: Hotel Van der Valk, Hogeweg 65 | 5301IJ Zaltbommel

Aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Strafrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

De cursus kan  opgegeven worden voor advocaten die zich willen inschrijven voor de specialisatie jeugdzaken (artikel 6b, bijlage 5 onder 3. De cursus kan worden opgegeven door advocaten die al ingeschreven staan voor de specialisatie jeugdzaken ter continuering van hun inschrijving (artikel 6b, bijlage 5 onder 8 en 9).

De positie van jeugdigen in het recht krijgt de laatste tijd steeds meer positieve aandacht. Werd in de afgelopen jaren door de media vooral veel negatieve aandacht besteed aan de jeugdcriminaliteit, de afgelopen jaren staat de aandacht voor de versterking van de rechtspositie van jeugdigen centraal.

Die ontwikkeling is zowel in het jeugdstrafrecht als in het civiele jeugdrecht te zien.

De rol van de advocaat (mede na de Salduz-uitspraak) in het jeugdstrafrecht, de bijzondere curator, de jeugdrechtadvocaat (en de eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt), alsmede diverse rechterlijke uitspraken maken duidelijk dat de jeugdige in het recht een duidelijker positie krijgt, ook al is de rechtspositie van een jongeren niet hetzelfde als die van een volwassene in het recht.

De cursus een enorm succes mede dankzij de duo presentatie van de docenten.

De AvdR volgt de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid op. Mocht een fysieke/traditionele cursus onverhoopt niet doorgaan door de Covid-19 ontwikkelingen dan zullen wij in overleg met de docent(en) trachten de cursus om te zetten naar een online cursus.

Onderwerpen


Jeugdstrafrecht:

 • Jeugdstraf(proces)recht - state of the art (incl. recente jurisprudentie)
 • Nieuwe actualiteiten tond het jeugdstraf(proces)recht
 • Actueel adolescentenstrafrecht
 • Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
 • Positie Raad voor de kinderbescherming, jeugdreclassering etc.
 • Huidige rol Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Civiel jeugdrecht:

 • Actualiteiten Jeugdwet en Jeugdhulp
 • Wat komt er de komende tijd op de jeugdhulp en jeugdbescherming af…?
 • Kinderbeschermingswetgeving en Rechtspositie Pleegouders
 • Ontwikkelingen rond minderjarigheid en rechtspositie minderjarigen
 • Ontwikkelingen Positie van de bijzondere curator
 • Jeugdwet en Jeugdhulp
 • Recente jurisprudentie m.b.t. rechtspositie jeugdige personen en kinderbescherming
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Ontwikkelingen rond gesloten jeugdhulp
 • Ontwikkelingen rond de gezagsbeëindiging
Aanmelden

Spreker(s)

Ad.jpg
mr. bc. Ad van der Linden

oud-(kinder)rechter, medewerker Universiteit Utrecht, voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en van de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-P.-Vlaardingerbroek-image.jpg
prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel

Relevante cursussen