Jurisprudentie huwelijksvermogensrecht

PO punt(en): 8

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

Freek Schols bespreekt elke maand de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad alsook de van belang zijnde lagere rechtspraak. U legt een eigen bibliotheek aan. Elke uitspraak die Freek bespreekt wordt opgenomen in uw eigen abonnement en is ook doorzoekbaar.

Naast het erfrecht heeft de AvdR ook 2 uur WWFT in dit abonnement opgenomen.

Aantal punten:
Orde van Advocaten: rechtsgebied personen- en familierecht 10 PE punten
VFAS: 10 PE Punten Voorwaarden lidmaatschap VFAS ( website 04-01-2021)

Webinars: 8
PO punt(en): 8

Load more

On demand resultaten:

Load more

Spreker(s)

Jurisprudentie

5L5A4298 v2

Leergang erfrecht 2021

Top leergang
Top sprekers
Top locatie