Rechtbank Gelderland 29 juli 2015

ECLI:NL:RBGEL:2015:5490

Datum: 29-07-2015

Onderwerp(en): Uitgezonderde opdrachten

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht. Vraag of opdracht afvalverwerking aanbestedingsplichtig is. Gemeente hebben een beroep gedaan op art. 24 aanhef en sub a van de Aanbestedingswet 2012. Dat beroep gaat niet op. De rechtbank oordeelt dat de door de gemeenten genomen besluiten niet kwalificeren als de in art. 18 van de Europese Richtlijn 2004/18/EG bedoelde "bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen".

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: