Hoge Raad 21 juni 2019

ECLI:NL:HR:2019:997

Datum: 21-06-2019

Onderwerp(en): 34 HR 21 -6 -2019, ECLI:NL:HR:2019:997 Eisvermindering ter pleidooi in appel Casus:

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Procesrecht. Art. 129 en 130 Rv. Wijziging van eis bij pleidooi in hoger beroep. Verzet daartegen. Ligt vermindering van eis besloten in eiswijziging? Uitleg verklaring ter terechtzitting. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Ambtshalve oproeping mede-erfgenamen op de voet van art. 118 Rv.

Up-to-date blijven over Hoge Raad 21 juni 2019

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

hoogleraar burgerlijk procesrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel