Hoge Raad 21 juni 2019

ECLI:NL:HR:2019:997

Datum: 21-06-2019

Onderwerp(en): Eiswijziging

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Procesrecht. Art. 129 en 130 Rv. Wijziging van eis bij pleidooi in hoger beroep. Verzet daartegen. Ligt vermindering van eis besloten in eiswijziging? Uitleg verklaring ter terechtzitting. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Ambtshalve oproeping mede-erfgenamen op de voet van art. 118 Rv.