ECLI:NL:HR:1987:AG5553

Datum: 06-03-1987

Onderwerp: Overlijden huurder

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Wetsartikelen: Art. 7A:1623i lid 3 BW, Art. 7:268 BW

Vindplaats: Extern

Huurrecht woonruimte. Verzoek tot voortzetting huurovereenkomst door bepaling medehuurder ex art. 7A:1623i BW (thans art. 7:268 BW). Weigeringsgronden art. 7A:1623i lid 3 BW, duurzame gemeenschappelijke huishouding uit art. 7A:1623h en art. 7A:1623i BW.De opsomming van weigeringsgronden in art. 7A:1623i lid 3 BW is limitatief van aard, zodat de rechter het verzoek alleen in die gevallen kan - en tevens moet - afwijzen. Definitie van “duurzame gemeenschappelijke huishouding” uit art. 7A:1623h is gelijk aan art. 7A: 1623i BW. In geval van een in een gezin opgegroeid kind dat na zijn meerderjarig worden nog inwonend is bij zijn ouders is in de regel sprake van een aflopende samenlevingssituatie. Alleen bijzondere omstandigheden kunnen anders doen besluiten.

Ga naar uitspraak