Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2006:AU9104 Hoge Raad 28 februari 2006

ECLI:NL:HR:2006:AU9104

Datum: 28-02-2006

Onderwerp: Voorhanden hebben en medeplegen

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bezit kinderporno ex art. 240b.1 Sr en opzet. De in de bewezenverklaarde - op art. 240b.1 Sr toegesneden - tenlastelegging voorkomende woorden “in bezit heeft gehad” zijn aldaar klaarblijkelijk gebezigd in dezelfde betekenis als toekomt aan de daarmee overeenstemmende bewoordingen van genoemde wetsbepaling. In aanmerking genomen dat de in art. 240b Sr strafbaar gestelde gedragingen een misdrijf opleveren, moet worden aangenomen dat het in het bezit hebben van een afbeelding of gegevensdrager als daar bedoeld, slechts strafbaar is indien sprake is van opzet. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan niet worden afgeleid dat het opzet van verdachte - al dan niet in voorwaardelijke vorm - was gericht op het in het bezit hebben van de in de bewezenverklaring bedoelde afbeeldingen. De bestreden uitspraak is in dat opzicht dus niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Willemijn Albers

senior juridisch medewerker Gerechtshof Amsterdam