Parket bij de Hoge Raad 9 april 2019

ECLI:NL:PHR:2019:349

Datum: 09-04-2019

Onderwerp(en): Annotatie: Hoge Raad 29 maart 2022 | Rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs in de zin van artikel 9 lid 2 WVW

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

CAG over art. 9 lid 2 WVW 1994, rijden met een ongeldigverklaard rijbewijs. De AG gaat in op het bewijs van het van kracht zijn van de ongeldigverklaring en de eis dat de bestuurder moet weten of redelijkerwijze moet weten dat het rijbewijs ongeldig is verklaard. In het onderhavige geval schiet dat bewijs tekort. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het arrest van het hof te vernietigen.

Spreker(s)

mr.-Willemijn-Albers-Doek-01.jpeg
mr. Willemijn Albers

senior juridisch medewerker Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: