Hoge Raad 12 april 2022

ECLI:NL:HR:2022:568

Datum: 12-04-2022

Onderwerp(en): Annotatie: Hoge Raad 12 april 2022 | Strikte waarborgen in de zin van artikel 8 lid 2, 3 en 5 Wegenverkeerswet 1994 (rijden onder invloed)

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Rijden onder invloed van cannabis, art. 8.5 WVW 1994. Bloedonderzoek, strikte waarborg van art. 13.1.d Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in verkeer. Kon hof resultaten van bloedonderzoek voor bewijs gebruiken, ook al is voorschrift van art. 13.1.d Besluit niet nageleefd? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2022:567, inhoudende dat voorschrift van art. 13.1.d Besluit ook na nieuwe werkwijze bij politie m.b.t. bewaren en transporteren van afgenomen bloed strikte waarborg betreft. Hof heeft geoordeeld dat het niet in acht nemen van termijnen (waarbij hof mede het oog heeft op termijn van art. 13.1.d Besluit voor het na bloedafname verzenden van buisje met bloed naar een voor het bloedonderzoek geaccrediteerd laboratorium) niet eraan in de weg staat dat resultaten van bloedonderzoek voor bewijs worden gebruikt. Bij dit oordeel heeft hof betrokken dat “werkwijze van politie en laboratorium (...) thans zodanig is ingericht dat kwaliteit van bloed gewaarborgd is”. V.zv. hof hiermee tot uitdrukking heeft willen brengen dat voorschrift van art. 13.1.d Besluit dat na bloedafname buisje met bloed zo spoedig mogelijk naar een voor bloedonderzoek geaccrediteerd laboratorium wordt gezonden, niet (langer) strikte waarborg betreft, getuigt het (gelet op wat hiervoor is vooropgesteld) van een onjuiste rechtsopvatting. Als hof dat niet heeft miskend maar oordeel zo moet worden begrepen dat verzending van afgenomen bloed in het licht van gevolgde werkwijze ‘zo spoedig mogelijk’ en daarmee in overeenstemming met art. 13.1.d Besluit heeft plaatsgevonden, is het ontoereikend gemotiveerd, omdat hof geen concrete vaststellingen heeft gedaan over wijze waarop bloed is bewaard na afname daarvan en tijdens transport naar laboratorium.

Volgt vernietiging en terugwijzing.

Spreker(s)

mr.-Willemijn-Albers-Doek-01.jpeg
mr. Willemijn Albers

senior juridisch medewerker Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: