Hoge Raad 12 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 12 februari 2024 Rechtbank Den Haag 15 december 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2011:BO7977 Hoge Raad 22 februari 2011

ECLI:NL:HR:2011:BO7977

Datum: 22-02-2011

Onderwerp: Noodweer

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Ontoereikende verwerping van het beroep op noodweer(exces). ’s Hofs motivering laat in het ongewisse of het Hof de door verdachte en diens raadsman aan het verweer ten grondslag gestelde feitelijke toedracht niet aannemelijk geworden acht, dan wel naar het oordeel van het Hof die toedracht een beroep op noodweer dan wel noodweerexces niet rechtvaardigt. Hetgeen het Hof voorts nog heeft overwogen verschaft daaromtrent evenmin duidelijkheid.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Willemijn Albers

senior juridisch medewerker Gerechtshof Amsterdam