Hoge Raad 8 april 2014

ECLI:NL:HR:2014:867

Datum: 08-04-2014

Onderwerp(en): Annotatie: Hoge Raad 29 maart 2022 | Noodweer

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Noodweer. Hetgeen het Hof heeft overwogen, laat in het ongewisse of het Hof de door de raadsvrouwe aan het verweer ten grondslag gelegde feitelijke toedracht niet aannemelijk geworden acht, dan wel naar het oordeel van het Hof die toedracht een beroep op noodweer niet rechtvaardigt. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat de verwerping van het beroep op noodweer niet z.m. verenigbaar is met de voor het bewijs gebezigde verklaring van verdachte. Het verweer is dus ontoereikend gemotiveerd verworpen.

Spreker(s)

mr.-Willemijn-Albers-Doek-01.jpeg
mr. Willemijn Albers

senior juridisch medewerker Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: