Raad van State 1 februari 2022

ECLI:NL:RVS:2022:298

Datum: 01-02-2022

Onderwerp(en): Richtlijn 2004/38/EG

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Bij besluit van 30 augustus 2019 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Vw 2000, waaruit een duurzaam verblijfsrecht als gemeenschapsonderdaan blijkt, afgewezen.

Spreker(s)

mr.-Aniel-Pahladsingh.jpg
mr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: