Raad van State 27 december 2017

ECLI:NL:RVS:2017:3561

Datum: 27-12-2017

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Evenredigheid dwangsom

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Bij besluit van 27 oktober 2016 heeft de staatssecretaris een verzoek van Recycling Netwerk om handhavend optreden jegens Stichting Afvalfonds Verpakkingen (hierna: Afvalfonds), wegens het niet voldoen aan de in artikel 6, tweede lid, van het Besluit beheer verpakkingen 2014 (hierna: het Bbv) opgenomen recyclingnorm voor glazen verpakkingen, afgewezen.

Spreker(s)

mr.-dr.-Oswald-Jansen.jpg
mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V., specialist bestuursrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: