Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Gerechtshof Den Haag 28 november 2023 Rechtbank Oost-Brabant 24 november 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Rechtbank Amsterdam 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2021:4259 Gerechtshof Amsterdam 23 december 2021

ECLI:NL:GHAMS:2021:4259

Datum: 23-12-2021

Onderwerp: Inleiding

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek de benoeming van de OK-bestuurder te beëindigen en een andere persoon tot OK-bestuurder te benoemen; er wordt bepaald dat de vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn de redelijke en in redelijkheid te maken kosten van verweer van de OK-bestuurder en de OK-beheerder te betalen ter zake van de vaststelling van aansprakelijkheid vanwege onbehoorlijke taakvervulling, alsook die in verband met procedures op tuchtrechtelijk, fiscaalrechtelijk en bestuursrechtelijk terrein jegens de OK-bestuurder en de OK-beheerder die verband houden met hun optreden in die functie; er wordt bepaald dat de vennootschap de redelijke en in redelijkheid te maken kosten van de OK-bestuurder en de OK-beheerder betaalt in verband met procedures gericht op de vernietiging of vaststelling van nietigheid van besluiten van de vennootschappen; er wordt bepaald welke kosten onder redelijke kosten van verweer mede zijn begrepen; er wordt bepaald dat de vennootschappen zekerheid moeten stellen voor de nakoming van deze vrijwaringsverplichtingen en op welke wijze dit dient te gebeuren; de nog niet ten titel van beheer overgedragen aandelen worden alsnog ten titel van beheer overgedragen aan de OK-beheerder; de aanstelling van de OK-beheerder wordt verlengd; proceskostenveroordeling (afwijking van liquidatietarief)

Ga naar uitspraak
Spreker(s)