Ontslag wegens plichtsverzuim. Nevenactiviteiten die een directe relatie hebben met zijn taken van vergunningverlener en om die reden verboden zijn. Appellant heeft deze nevenactiviteiten niet gemeld en hij heeft hiervoor geen toestemming gevraagd, wat in strijd is met artikel 15:1e van de AGZ. Gevraagd en ontvangen privébetalingen in het kader van de werkzaamheden. Belangenverstrengeling wat strijdig is met de gedragsregels.

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
Paul van der Heijden

bedrijfsvoeringspecialist Politie arbeidszaken

Bekijk profiel