Rechtbank Rotterdam 1 maart 2024 Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Centrale Raad van Beroep 13 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2021:1694 Centrale Raad van Beroep 13 juli 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:1694

Datum: 13-07-2021

Onderwerp: Bijzondere bijstand

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Afwijzing bijzondere bijstand voor inrichtingskosten. Kredietbank voorliggende voorziening. Verhuizing voorzienbaar. De lening die appellant een maand voor de aanvraag om bijzondere bijstand bij de kredietbank heeft afgesloten en waarmee hij roodstand heeft aangezuiverd en gebruiksgoederen heeft gekocht, is een voorliggende voorziening voor het merendeel van de inrichtingskosten. Het college heeft, voor wat betreft het bedrag boven de geldlening bij de Kredietbank, terecht overwogen dat geen sprake is van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan. Appellant moest in de jaren voorafgaand aan de verhuizing in staat zijn geweest te reserveren voor de verhuis- en inrichtingskosten.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Erik Klein Egelink

senior rechter Rechtbank Gelderland