Centrale Raad van Beroep 13 december 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Centrale Raad van Beroep 29 november 2023 Hoge Raad 24 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2021:242 Centrale Raad van Beroep 19 januari 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:242

Datum: 19-01-2021

Onderwerp: Toetsingsvolgorde

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bijzondere bijstand. Draagkracht. Beschikken. Executoriaal beslag. Het college kon in redelijkheid bij de vaststelling van de draagkracht van betrokkene in het kader van zijn aanvraag om bijzondere bijstand niet het inkomen waarop executoriaal beslag rustte in aanmerking nemen, omdat appellant daarover niet redelijkerwijs kon beschikken. Dit laat overigens onverlet dat het college in beginsel bevoegd is om aan betrokkene met toepassing van artikel 55 van de PW de verplichting op te leggen om stappen te ondernemen om het beslag te laten opheffen en om, als daartoe gronden aanwezig zijn, de te verlenen bijzondere bijstand te verlagen als betrokkene een dergelijke verplichting niet nakomt dan wel een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan toont.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Erik Klein Egelink

senior rechter Rechtbank Gelderland